Dergoje temen "Nese e do Shqipërinë në diktaturë dhe të pashpresë voto kryepatronazhistin".

Dergoje temen "Nese e do Shqipërinë në diktaturë dhe të pashpresë voto kryepatronazhistin".