Dergoje temen "Gjithçka e ka një qëllim: nëse nuk është një bekim, është një mësim".

×

Dergoje temen "Gjithçka e ka një qëllim: nëse nuk është një bekim, është një mësim".