×

Historia Bashkekohore

John Fitzgerald Kennedy

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 4 · 741

Rusia e Vladimir Putin

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 9 · 1210

Dwight D. Eisenhower

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 384

Suez 1956: Rënia e Europës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 326

Kush e vrau JFK?

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 726

Ana e përtejme e hënës sovjetike

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 432

Shërbimet më sekrete të Rusisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 562

Masonet ne Ballkan

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1091

Regjistri turk i vitit 1485

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 631

Kjo është epoka e shanseve

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 543

Beteja e Moskës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1018

Stalini - Ngjitja e një gangsteri

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1508

Rënia e Saigonit

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1134

Perandoria e ROCKEFELLER

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 700