×

Historia Bashkekohore

John Fitzgerald Kennedy

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 4 · 703

Rusia e Vladimir Putin

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 9 · 1197

Dwight D. Eisenhower

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 375

Suez 1956: Rënia e Europës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 306

Kush e vrau JFK?

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 710

Ana e përtejme e hënës sovjetike

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 419

Shërbimet më sekrete të Rusisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 546

Masonet ne Ballkan

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1087

Regjistri turk i vitit 1485

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 618

Kjo është epoka e shanseve

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 521

Beteja e Moskës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1000

Stalini - Ngjitja e një gangsteri

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1487

Rënia e Saigonit

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1114

Perandoria e ROCKEFELLER

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 679