×

Historia Bashkekohore

John Fitzgerald Kennedy

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 3 · 630

Rusia e Vladimir Putin

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 9 · 1176

Dwight D. Eisenhower

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 367

Suez 1956: Rënia e Europës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 299

Kush e vrau JFK?

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 700

Ana e përtejme e hënës sovjetike

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 415

Shërbimet më sekrete të Rusisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 539

Masonet ne Ballkan

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1081

Regjistri turk i vitit 1485

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 615

Kjo është epoka e shanseve

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 508

Beteja e Moskës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 994

Stalini - Ngjitja e një gangsteri

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1482

Rënia e Saigonit

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1100

Perandoria e ROCKEFELLER

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 674

Wolfi - "Njeriu pa fytyrë"

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 510