×

Historia Bashkekohore

Historia e Suedisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 266

Historia e Zvicrës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 216

Historia e Norvegjisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 2 · 205

Historia e Austrisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 158

Historia e Finlandës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 150

John Fitzgerald Kennedy

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 4 · 827

Rusia e Vladimir Putin

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 9 · 1272

Dwight D. Eisenhower

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 448

Suez 1956: Rënia e Europës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 392

Kush e vrau JFK?

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 791

Ana e përtejme e hënës sovjetike

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 497

Shërbimet më sekrete të Rusisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 629

Masonet ne Ballkan

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1152

Regjistri turk i vitit 1485

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 703

Kjo është epoka e shanseve

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 613

Beteja e Moskës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1085

Stalini - Ngjitja e një gangsteri

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1573