×

Historia Bashkekohore

John Fitzgerald Kennedy

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 3 · 633

Rusia e Vladimir Putin

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 9 · 1195

Dwight D. Eisenhower

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 371

Suez 1956: Rënia e Europës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 300

Kush e vrau JFK?

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 1 · 703

Ana e përtejme e hënës sovjetike

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 418

Shërbimet më sekrete të Rusisë

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 544

Masonet ne Ballkan

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1085

Regjistri turk i vitit 1485

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 615

Kjo është epoka e shanseve

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 512

Beteja e Moskës

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 998

Stalini - Ngjitja e një gangsteri

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1484

Rënia e Saigonit

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 1106

Perandoria e ROCKEFELLER

Nisur nga M A X  | Postimi i fundit nga M A X    · 0 · 677