×
Hyrja
Profili

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

· 266 · 21028

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
ne: 04-06-2005, 12:39:40
Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vëllezër dhe Motra te dashur po e hap këtë teme te re, që te dimë se ç'farë kanë thënë dijetaret e arabisë saudite dhe shejh Albanin në lidhje me disa pyetje që i janë bërë Atyre (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë).

Dhe do të mundohem sa te me lejojne mundësitë, që ti perkthej ato Pyetje Përgjigje që i janë bërë Atyre (All-llahu s.u.t. i mëshiroftë).

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.
« Editimi i fundit: 31-12-2005, 17:04:30 nga BESIM »

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#1 ne: 04-06-2005, 13:21:39

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.[/b]

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
[/i]

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).[/b]
C'është thirrja selefije (e të parëve tanë të mirë)?[/b][/i]

Pergjigje


Vetëm Allahut i përkasin falenderimet. Atij i shprehim mirënjohje e falenderime të pafund dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë e mbështetje. Atij i drejtohemi për mbrojtje, Atij i lutemi plot përulësi për falje të gabimeve tona. Të devotshmin që Allahu e udhëzon në të vërtetën askush e asgjë nuk mund ta lëvizë nga udha; Mizorin që Allahu e lë të humbur e në errësirë askush e asgjë nuk mund ta udhëheqë në shtegun e së drejtës. Dëshmoj se, veç Allahut, nuk ka hyjni që të meritojë të adhurohet dhe dëshmoj, gjithashtu, se Muhammedi është rob dhe i Dërguar i Tij.

Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut e udhëzuesi më i mirë në të Vërtetën është udhëzimi i Muhamedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), gabimet më të mëdha janë shpikjet në Fe; ç`do shpikje e tillë përbën bidat, ç`do bidat është humbje e ç`do humbje te çon në zjarr.


…Unë nuk jam asgjë më tepër sesa një nxënës i dijes dhe ç`do nxënës i dijes duhet të ketë parasysh fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam): Ku thote:[/b]

"Komunikoni prej meje qoftë edhe një fjalë! Tregoni edhe prej (të dhënave të) bijve të Izraelit dhe s'ka problem; por kushdo që gënjen për mua me vetëdije le të përgatisë ndenjësen e tij në zjarr"[/b][/i]

Duke u mbështetur në këto fjalë dhe duke iu përgjigjur këtij teksti profetik e plot teksteve të tjera të shumta, transmetuar në Librin e Allahut s.u.t. dhe në hadithet e të Dërguarit të Allahut s.u.t. marrim mundimin t'u komunikojmë njerëzve atë që ndoshta nuk e dinë dhe kjo jo se kemi arritur që të tjerët të kenë mendim të mirë për ne.

C`ështja nuk është kështu. Kur dëgjoj fjalë të tilla, më kujtohet një shembull i vjetër mjaft i njohur mes letrarëve:

"Me të vërtetë bugathja (nje lloj zogu) në tokën tonë bëhet shqiponjë "

Ndoshta ndonjëri nuk e di se qëllimi i kësaj fjale është që të shprehë se bugathja është një zog i vogël që s'ka vlerë, por që shndërrohet në shqiponjë tek njerëzit për shkak të injorancës së tyre ndaj forcës së shqiponjës dhe madhështisë së saj.

Ky shembull është më se i vërtetë për shumë njerëz, të cilët thërrasin me të drejtën e të vërtetën apo pa të drejtë e gabim në Islam. Porse Allahu s.u.t. e di se toka është zbrazur nga dijetarët, e gjithë toka islame përveç individëve të pakët, për të cilët ia vlen të thuash se filani është dijetar; siç ka ardhur në hadithin sahih të cilin e ka përmbledhur Imam Bukhari në sahihun e tij, hadith që transmetohet nga Amr ibn El As r.a., i cili thotë: Tha i Dërguari i Allahut s.u.t:

"Vërtetë Allahu s.u.t. nuk e largon dijen duke e larguar atë nga gjokset e dijetarve, por e merr dijen duke marrë dijetarët (me vdekjen e tyre) derisa të mos mbeten më të tillë e atëherë njerzit do të marrin koka injorante e do t'i pyesin e ata do të përgjigjen (japin fetua) pa dije, do të humbasin vetveten dhe të tjerët ."[/b]

Pra kur do Allahu s.u.t. që të marrë dijen, nuk e shkul atë nga gjokset e dijetarve derisa të bëhet dijetari sikur nuk ka mësuar asnjëhërë.

Jo! Nuk është kjo prej ligjit të Allahut s.u.t. për hirë të kënaqësisë së Allahut s.u.t.

Allahu s.u.t. është gjykues i drejtë; nuk e merr dijen nga kraharorët e dijetarve të vërtetë, porse ligji i Allahut s.u.t. ka rrjedhur në krijesat e Tij që ta marrë dijen me marrjen dijetarve (me vdekjen tyre) ashtu siç bëri me më të mirin e dijetarve, të profetëve dhe të dërguarve, Muhamedin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) .

Derisa të mos mbeten më dijetarë e njerëzit të lartësojnë koka injorante, të cilët do të pyeten dhe do të japin fetva pa dije dhe do të humbin vetveten e të tjerët.

Kjo nuk do të thotë se Allahu s.u.t. do ta zbrazë tokën nga dijetarët aq sa të mos ketë më asnjë dijetar që të jetë bartës i argumenteve të Allahut s.u.t. ndaj njerëzve, por kuptimi i kësaj është se sa më shumë kalon koha, aq më tepër pakësohet dija (dija e fesë) derisa të mos mbetet në faqe të tokës askush të thotë:

"Allah, Allah". [/b]

Këtë hadith e dëgjoni shpesh dhe është një hadith sahih: Ku thote Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)

"Nuk do të bëhet Kjameti për derisa në faqe të tokës ka (ende njerëz) që thonë: "Allah, Allah""

Shumë prej atyre që i përmend hadithi i mëparshëm se Allahu s.u.t e merr dijen duke marrë dijetarët derisa të mos mbetet dijetar dhe njerëzit të marrin koka injorante, prej këtyre kokave janë edhe ata që e komentojnë Kuranin dhe Sunnetin me komente të kundërta me ato të dijetarve te Selefit (te pareve tane te mire)

Nuk them vetëm të dijetarve të hershëm, por edhe ata të më vonshmit gjithashtu.

Sepse ata argumentojnë me këtë hadith : "Allahu , Allahu"
për të treguar se lejohet, madje është e pëlqyer përmendja e Allahut s.u.t (dhikri) me vetëm një fjalë: lah, Allah".[/b]

Por që të mos gënjejë veten ndonjëri, kushdo qoftë ai, kur dëgjon të tillë hadith me këtë interpretim.

Mu duk e arsyeshme që, qoftë edhe shkarazi, t'u përmend se ky interpretim është i pasaktë së pari:

Sepse sqarimi i tij është bërë në një rivajet tjetër nga i Dërguari i Allahut s.u.t.

Dhe së dyti:

Sepse nëse ky komment do të ishte i saktë, atëherë do të kishin vepruar kështu në praktikën e tyre të jetës të parët tanë të mirë (selufuna salih), Allahu qoftë i kënaqur prej tyre!

E pra, përderisa ata nuk e kanë bërë, atëhërë tregon mosaprovimin e tyre ndaj këtij komenti e rrjedhimisht pasaktësinë e tij.
E si do të reagonin kur kësaj i bashkohet edhe transmetimi tjetër, në të cilin, siç thuhet, është edhe pika kryesore:
Imam Ahmedi e transmeton këtë hadith në musnedin e tij me zinxhir transmetimi të saktë me fjalët:

Nuk do të bëhet Kjameti duke pasur në tokë (nga ata) që thonë :"la ilahe il Allah"[/b][/i]

Atëherë ky është synimi nëpërmjet fjalës së përsëritur Allah, Allah, në transmetimin e parë.

Ajo që është për t'u vënë në dukje është se bota sot, për fat të keq, është zbrazur nga dijetarët që mbushin këtë tokë të gjerë me dijen e tyre dhe që e përhapnin atë në rradhët e ymetit të tyre.
Gjendja sot ka ardhur në një pikë të tillë që, siç thuhet në një shembull:

" Dhe kur numëroheshin ishin të pakët, e sot janë bërë më të pakët se të paktët."

Ne shpresojmë prej Allahut s.u.t. që të na bëjë neve prej kërkuesve të dijes, të cilët me të vërtetë anojnë nga dijetarët dhe ecin ndershmërisht në rrugën e tyre.
Kjo është ajo që shpresojmë prej Allahut s.u.t. që të na bëjë prej atyre nxënësve që ndjekin atë rrugë për të cilën Profeti ka thene:

"Kush ndjek një rrugë për të marrë në të dije, ndjek me të Allahu një rrugë për (ta futur ) në Xhenet."[/b]

Kjo më hap mua një derë për të folur për këtë dije, e cila përmendet në Kuran mjaft shpesh, siç është p.sh. fjala e të Lartësuarit:

"A janë të njellojtë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" {Zumer : 9 }

dhe përsëri fjala e Tij s.u.t:

"Allahu i lartëson ata që besuan prej jush dhe ata që kanë dije në grada (të larta)" (Kur'ani 58:11)[/b][/i]

C`është, pra, kjo dije, pasuesit dhe zotëruesit e së cilës Allahu s.u.t i lavderon?
Përgjigja është ashtu siç thotë Imam Ibn Kajjim El Xheuzijje, nxënësi i Shejkhul Islam Ibn Tejmijjes (rahimehull-llah):

"Dija është ç`farë thotë Allahu, thotë i dërguari i Tij, thonë sahabet…"

Dija, pra, siç e kuptojmë prej këtyre fjalëve dhe vargjeve, rradhën e së cilës e dëgjojmë në fjalët e poetëve sepse poezitë e dijetarëve janë ndryshe nga ato të poetëve e pra ky dijetar, që ka aftësi edhe poetike, gjithashtu thotë:

Dija është ajo që thotë Allahu në rradhën e parë.

Thotë i dërguari i Allahut në rradhën e dytë.

Thonë sahabet në rradhën e tretë.

Kjo fjalë e Ibn Kajimit (rahimehull-llah) na kujton një të vërtetë të rëndësishme që për kaq kohë është mospërfillur e neglizhuar nga shumica e davistave (thirrësve) që veprojnë sot në emër të ftesës në Islam.

Cila është kjo e vërtetë ?[/b][/i][/u]

Dihet mjaft mirë ndër të gjithë këta thirrës se Islami, është libri i Allahut s.u.t. dhe Sunneti i të Dërguarit të Allahut s.u.t. dhe që kjo është mëse e vërtetë nuk ka pikë dyshimi.

Porse kjo nuk mjafton!

Kjo pamjaftueshmëri lidhet me atë që na tregon Ibn Kajimi (rahimehull-llah) në vargjet e tij të mëparshme, kur përmendi pas Kuranit dhe Sunnetit edhe Sahabet.
Sot rrallë dëgjojmë që ndonjë të përmendë bashkë me Kuranin dhe Sunnetin edhe Sahabet.
Dhe ata, siç e dimë që të gjithë, janë kreu i Selefëve (të parve), për të cilët kanë ardhur hadithe muteuatir nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam). Siç është fjala e tij:

"Njerëzit më të mirë janë brezi im (shekulli më i mirë ).[/

Në Sunnetin e vërtetë, në dy Sahihet (Sahihët e Bukhariut dhe Muslimit) dhe në libra të tjerë referues të hadithit dhe Sunnetit janë përmendur fjalët:

Njerëzit më të mirë janë: brezi im, e më pas ata që vijnë pasë tyre e më pas ata që vijnë pas tyre.[/b]

Këta Sahabe që janë ne krye të tre brezave, për të cilët është dëshmuar për mirësi, Imam Ibn Kajjim El-Xheuzije ia ka bashkangjitur, kështu, Kuranit dhe Sunnetit.
A ishte kjo bashkangjitje që ai bëri një opinion apo një ixhtihad, apo deduksion që mund te jetë paraqitur gabim (sepse ç`do kalë i kuq e ka një huq, për të mos thënë huqe)?

Përgjigja është jo. [/u]

Kjo nuk është prej deduksioneve, as ixhtihadeve dhe nuk ka mundësi që të jetë e gabuar, por është e mbështetur në Librin e Allahut s.u.t. dhe hadithin e të Dërguarit të Allahut s.u.t.

Përsa i përket Kur'anit, është fjala e Zotit tonë në Kuranin e madhnueshëm, ku thote:

"Kush i kundërvihet të Dërguarit pasiqë i është bërë e qartë e vërteta DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE, ne e lemë në atë që ka zgjedhur dhe e fusim në Xhehenem. Përfundim i keq është ai."(Nisa 115)[/b][/i]

Nuk mjaftohet Zoti ynë në ajet dhe nëse do ta bënte do të kishte të drejtë duke thënë:

" Kush i kundërvihet të dërguarit pasi i është bërë e qartë e vërteta, ne e lemë në atë që ka zgjedhur…[/b]

Porse tha për një arsye të madhe që ne tani po nisim ta shpjegojmë dhe qartësojmë, Ai tha:

DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE,  

"Kush i kundërvihet të Dërguarit pasiqë i është bërë e qartë e vërteta DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE ne e lemë në atë që ka zgjedhur dhe e fusim në Xhehenem. Përfundim i keq është ai. (Nisa:115)

Ky ajet ju lutem që të jetë i ngulitur në mendjet dhe zemrat tuaja e të mos harrohet për asnjë çast prej jush, sepse në të ndodhet e vërteta, e drejta ashtu siç po e shqiptoni. E kështu do të shpëtoni së devijuari majtas e djathtas dhe nuk do të jeni qoftë edhe në një pjesë apo çështje të vetme nga ndonjëri prej grupeve jo të shpëtuar, për të mos thënë prej grupeve të humbura.

Profeti thotë në hadithin e mirënjohur, dhe po mjaftohem të përmend prej tij atë që na mjafton këtu dhe që dëshmon, ku thote:

"…e do të përçahet ummeti im në shtatëdhjetë e tre grupe; të gjithë në zjarr, përveç njërit. I thanë, cili është ai (grup), o i Dërguari i Allahut? Tha: Ai është xhemati."

Pra xhemati është rruga e besimtarëve.

Hadithi, nëse nuk është shpallje e drejtëpërdrejtë e Allahut s.u.t në zemrën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) atëherë është nxjerrë nga ajeti i mëparshëm:

"… DHE NDJEK RRUGE TJETER NGA AJO E BESIMTAREVE, …"  

Nëse gjendja është e tillë për atë që kundërshton të Dërguarin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, ai kërcënohet me zjarr dhe anasjelltas:
Kush ndjek rugën e besimtarëve, atij i është premtuar Xheneti pa asnjë dyshim.
E pra i Dërguari (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), në përgjigje të pyetjes se kush është grupi i shpëtuar, tha:

"xhemati"[/b]

Ndërsa xhemati nuk është tjetër veçse grupi i muslimanëve.
Na vjen edhe një transmetim tjetër që e përforcon këtë kuptim, madje shton edhe qartësinë e shpjegimit.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) përsëri në përgjigje të pyetjes se cili është grupi i shpëtuar, thotë:

"...është Ai që ndodhet në (rrugën) time dhe të sahabeve të mi."

E pra atëherë :

"...dhe sahabeve të mi."
është rruga e besimtarëve.
Kur Ibn Kajim (rahimehull-llah) tha në atë që përmendëm më parë:

"... dhe thonë sahabet ..." e ata janë shokët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), atë nuk e nxorri nga tjetër gjë, veçse nga ajeti i sipërpërmendur dhe nga ky hadith.
Po kështu edhe nga hadithi i mirënjohur i Irbad ibn Sarije r.a., nga i cili po mjaftohem tani vetëm me atë që përbën pjesën dëshmuese, sipas të cilës thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

" Ju e keni detyrim Sunnetin tim dhe Sunnetin e kalifëve të drejtë e udhëzues që vijnë pas meje"[/b]

Atëherë, pra, edhe këtu kemi të njëjtën gjë si në hadithin para tij dhe ajetin e mëparshëm.

Nuk thotë Profeti :

"Ju e keni detyrim Sunnetin tim..."  dhe kaq, por ai i shtoi Sunnetit të tij Sunnetin e kalifëve të drejtë. këtej mund të konkludojmë se kjo është e rëndësishme veçanërisht në këtë kohë, në të cilën po përplasen opinionet, mendimet dhe medh'hebet e po shtohen partitë e xhematet saqë shumë prej të rinjve muslimanë jetojnë të pavendosur e nuk dinë në cilin xhemat të anëtarsohen.
Këtu vjen përgjigja në ajetin dhe dy hadithet e përmendura:

" ndiqni rrugën e besimtarëve"

Rrugën e besimtarëve në kohën e sotme?

Përgjigja është jo.

Eshtë fjala për rrugën e besimtarëve të kohës së parë, kohës së Sahabeve, të parëvë tanë të mirë (selefus-salih).
Ata meritojnë të jenë prijësit tanë, të cilët duhet t'i ndjekim dhe askënd tjetër në faqe të tokës përveç tyre.

E pra da'ua (thirrja) jonë ngrihet mbi tri shtylla:

" Mbi Kuranin, Sunnetin dhe pasimin e të parëve të mirë (selefus-salih)."

Kushdo që pretendon Kuranin dhe Sunnetin, por nuk ndjek të parët e mirë (selefus-salih) dhe thotë me gjuhën e veprave e ndoshta shprehet edhe me gojën e tij:
Ata janë njerëz sikurse edhe ne jemi njerëz , s'ka dyshim se do të jetë në rrugë të shtrembër e në humbje.

Pse?

Sepse ai nuk i mori para sysh këto argumente që ju përmendëm më sipër.

A ka ndjekur rrugën e besimtarëve?

Jo. - A ka ndjekur Sahabet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) ?

Jo.- Kë ka ndjekur atëherë?

Ka ndjekur mendjen e vet, për të mos thënë tekat e veta.

Mos vallë mendja e tij është e pagabueshme?

Pa dyshim që jo.

Atëherë ai vetëm ka humbur qartas!

Unë kam bindjen se shkaku i mospajtimeve të shumta të trashëguara mes fraksioneve të vjetra dhe mospajtimeve të lindura në ditët e sotme është çështja selefua-salih.

Shumë pretendojnë se ndjekin Kur'anin dhe Sunnetin.
Shpesh po dëgjojmë të rinj të pavendosur që të thonë:

Mor vëlla, këta thonë Kurani e Sunneti; edhe ata të tjerët thonë Kurani dhe Sunneti. Cili është gjykimi ndarës?

U themi:

"Eshtë Kurani, Sunneti dhe Menhexhi (metodologjia) i të parëve tanë të mirë (selefus-salih)."
Kushdo që mbështetet mbi Kuranin dhe Sunnetin pa u mbështetur tek selefus-salih nuk është mbështetur aspak tek Kurani e Sunneti, por është mbështetur tek mendja, për të mos thënë tek tekat e veta personale.
Prej zakonit tim është që të jap disa shembuj për të bërë sa më të qartë këtë çështje, madje këtë bazë të rëndësishme e që është dhe në rrugën (menhexh) e të parëve tanë të mirë.

Na transmetohet nga Faruku, Omer ibn-el Hattab r.a., i cili thotë:

"Nëse ju polemizojnë juve ndjekësit e tekave e të bidadit me Kuran, atëherë përgjigjuni atyre me Sunnet. Sepse Kurani përmaban mundësinë e këndvështrimeve të ndryshme."

Pse e tha Omeri këtë fjalë?

Po ju them, për këtë arsye thotë Allahu s.u.t. në Kuran, duke iu drejtuar Profetit të tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

"Dhe ta zbritëm ty Kuranin që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre." (Nahl 44)

A mundet një musliman arab, i cili është, siç thuhet, Sibeuejhi i kohës së tij për shkak të njohjes së gjuhës arabe, të letërsisë dhe formës së saj, ta kuptojë Kuranin pa pasur nevojë për udhëzimet e Profetit tonë (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)?

Përgjigja është jo.

Në të kundërt fjala e Allahut :

"...që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre..."

do të kish qenë vetëm një tallje.
.
Hasha! (e papranueshme!)
Në fjalët e Allahut nuk mund të ketë tallje!
Atëherë kushdo që mundohet të kuptojë Kuranin pa udhërrëfimin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) veçse ka rrëshqitur në një humbje të largët.

A ka mundësi ky njeri që të kuptojë Kuranin dhe Sunnetin pa pasur nevojë për udhëzimin e Sahabeve?

Përgjigja është përsëri jo.

Kjo sepse janë ata që na i përcollën së pari fjalët e Kuranit, të cilin e zbriti Allahu s.u.t. në zemrën e Muhammedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe së dyti na përcollën neve shpjegimin e tij, i cili u përmend në ajetin e mëparshëm, si dhe mënyrën se si ai e praktikoi Kur'anin.
Këtu më duhet pa tjetër të qëndroj pak. Shpresoj që ky qëndrim të jetë i shkurtër.

S`qarimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) është tri llojesh:

"Nëpërmjet fjalëve të tij, veprimeve të tij dhe aprovimit të tij."[/b]

Fjalët e tij! Kush janë ata që na i transmetojnë?

Sahabet e tij.

Veprimet e tij kush na i transmeton?

Sahabet e tij.

Aprovimin e tij kush na e transmeton?

Për këtë arsye ne nuk mund të shkëputemi nga kuptimi i Kuranit dhe i Sunnetit duke u mbështetur vetëm në aftësitë tona gjuhësore.

Kjo nuk do të thotë se për gjuhën s'kemi nevojë.
Jo. Ne jemi plotësisht të bindur se joarabët, të cilët nuk e zotërojnë gjuhën arabe kanë rënë në gabime të shumta , dhe veçanërisht kur kanë rënë në gabim në lidhje me këtë bazë, duke mos u kthyer (në të kuptuarit e tyre ) tek Selefët (të parët e mirë ) për të kuptuar Kuranin dhe Sunnetin.
Me këtë nuk nënkuptojë mosmbështetjen tek gjuha, kjo ështe e pamundur, sepse nëse duam të kuptojmë fjalët e Sahabeve, patjetër duhet të kuptojmë gjuhën Arabe ashtu siç është e domosdoshme gjuha për njohjen e Kuranit dhe Sunnetit.
Porse ne po themi se sqarimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), i përmendur në ajetin e mësipërm, ndahet në tre lloje:

"fjalë, veprim dhe aprovim."  

Po japim disa shembuj, për ta bërë sa më të qartë këtë lloj ndarjeje, që është një çështje reale plotësisht e padyshimtë.
Kemi fjalën e Allahut xh.sh.:

"Vjedhësit dhe vjedhëses prituani duartë..." (Maide : 38)[/color

Shikoni tani se si nuk mund të mbështetemi vetëm tek gjuha në të komentuarit e Kuranit.
Vjedhësi, në pikëpamje gjuhësore, është kushdo që vjedh një mall nga një vend i ruajtur, ç`farëdo qoftë ky mall; edhe pa ndonjë vlerë të veçantë, vezë, për shembull, apo ndonjë qindarkë.

Ky, nga ana gjuhësore, quhet vjedhës.

Thotë i Lartësuari:

"...Vjedhësit dhe vjedhëses prituani duartë..."

A i pritet dora ç`do njeriu që vjedh?

Përgjigja është:

["Jo." Përse?
Sepse sqaruesi, i cili mori përsipër këtë shpjegim, është i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e ai na e ka bërë të qartë neve se kush janë ata hajdutë, të cilëve u pritet dora ku thote:

"Nuk ka prerje (dore) përveçse për çerek dinari e sipër .

Kushdo që vjedh diçka me një vlerë më të ulët sesa çereku i dinarit, edhe nëse, nga ana gjuhësore quhet :"vjedhës" nga ana e Sheriatit nuk llogaritet si vjedhës.
Atëherë që këtu arrijmë në një përfundim shkencor, me të cilin shumë nga studentët e dijes janë të panjohur.

Pra, ne kemi gjuhën arabe të trashëguar dhe gjuhën e Sheriatit (terminologjinë legjislative), e cila e ka prejardhjen nga Allahu s.u.t.
Dhe arabët që flisnin gjuhën, në të cilën zbriti Kurani, ishin të panjohur me këtë lloj terminologjie.
Kur thuhet :"vjedhës" nga ana gjuhësore, përfshihet ç`do vjedhës, por kur përmendet vjedhësi nga ana ligjore, nuk përfshihet ç`do vjedhës, por vetëm ai që vjedh çerek dinari e sipër.

Atëherë këtu kemi një shembull praktik se si ne s'mund të jemi të pavarur në të kuptuarit e Kuranit e Sunnetit vetëm duke u mbështetur në njohjen nga ana jonë të gjuhës arabe.
Kjo është një mangësi që vihet re tek shumë shkrues të sotëm.
Kur përdorin vetëm aftësinë e tyre njohëse të gjuhës arabe në interpretimin e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike, i interpretojnë ato duke na servirur tefsire bid'ad, të panjohura më parë nga muslimanët.

Për këtë arsye duhet të kuptojmë se da'ua e vërtetë e Islamit mbështet në tri shtylla:

" Kurani, Sunneti dhe rruga e ndjekur na të parët tanë të mirë (selefus salih)."

"...Vjedhësit dhe vjedhëses…",

[/u] atëherë nuk komentohet ky ajet sipas rregullsive të gjuhës së folur, por sipas gjuhës së Sheriatit, e cila thotë:

"Nuk ka prerje (dore) përveçse për çerek dinari e sipër.

Allahu s.u.t, në vazhdim të ajetit të sipërpërmendur, thotë:

"…prituani duartë!"Cila është dora sipas gjuhës?

Sipas gjuhës, dora shtrihet nga shpatulla deri tëk majat e gishtërinjve.
Në ç'masë pritet?
Këtë gjë e sqaroi i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) në veprimtrinë e tij.
Ne nuk kemi ndonjë hadith që të na bëjë të ditur vendin e prerjes drejtpërdrejt përmes fjalëve, por kemi një shpjegim të mbështetur në vetë praktikën e Profetit .

Si e njohim ne këtë zbatim praktik?
Prej të parëve tanë të mirë, Sahabeve të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).

Ky, pra, është lloji i dytë:

" shpjegimi me anë të praktikës."  

Ndërsa lloji i tretë është aprovimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) për diçka që as nuk ndalohet e as nuk qortohet prej tij.
Ky lloj aprovimi nuk është as fjalë e as vepër e tij, por është një veprim, të cilin e kryen dikush tjetër, kurse reagimi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) për këtë konsiston në të vëzhguarit dhe të aprovuarit e tij.

Kur shihte diçka dhe heshtte, pra aprovonte.

Kjo shndërrohej në diçka të aprovuar dhe të lejuar, ndërsa kur shihte diçka dhe tërhiqte vërejtje ndaj saj, edhe nëse ajo bëhej nga ndonjë prej Sahabeve, por vërtetohet se ai e ka ndaluar, atëherë kjo gjë e ndaluar prej tij ndryshon plotësisht nga ajo që ai e aprovonte.

Po ju jap një shembull.

Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri r.a.:

"Pinim në këmbë e hanim në ecje e sipër në kohën e të Dërguarit të Allahut s.u.t.

Na tregon Abdullahu në këtë hadith për të pirët duke qenë në këmbë dhe për të ngrënit duke ecur, si dhe na bën të ditur se kjo ndodhte në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).

Cili, pra, është vendimi i Sheriatit për këto dy gjëra?

Nëse zbatojmë fjalët tona të mëparshme, le të mundohemi të nxjerrim normën e Sheriatit për këtë gjë, natyrisht duke pasur parasysh patjetër diçka:

"njohja e fjalëve të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) , praktikës dhe aprovimit të tij."

Nëse i kthehemi Sunnetit Sahih në lidhje me ç`ështjen e parë, me të cilën janë sprovuar shumë, për të mos thënë shumica e muslimanëve, duke kundërshtuar fjalët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e që është të pirët në këmbë.

Kanë pirë në këmbë, kanë mbajtur flori, kanë veshur mëndafsh.
Këto janë disa të vërteta, të cilat nuk mund të mohohen.
Por a i aprovoi ato Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)?

Përgjigja është:
Aprovoi disa dhe ndaloi disa të tjera.
Ajo që ai e ndaloi u kategorizua tek të ndaluarat dhe ajo që ai e aprovoi u klasifikua tek të lejuarat.
E ndaloi të pirët në këmbë në hadithe të shumtë, në të cilët nuk dua të thellohem për të mos dalë nga tema dhe për arsye se kjo është një çështje që kërkon një trajtim të veçantë, por më mjafton t'ju përmend juve një hadith sahih, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Enes ibn Malik r.a., që ka thënë:

"Ka ndaluar i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) të pirët në këmbë."

Në disa transmetime të tjera i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) e ka qortuar të pirët në këmbë.
Atëherë kjo gjë, që siç mësojmë nga hadithi i Ibn Omerit r.a., bëhej në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) u ndalua prej tij dhe u shndërrua, kështu, në një çështje të abroguar përmes këtij ndalimi.
Kurse përsa i përket pjesës së dytë të hadithit, që lidhet me të ngrënët në ecje, nuk na ka ardhur ndonjë ndalim nga ana e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).
Kështu pra, nga ky aprovim përfituam një hukm (normë ligjore) të Sheriatit.
Po mjaftohem me kaq për domosdoshmërinë e mbështetjes në të kuptuarit e Kur'anit e Sunnetit me atë, në të cilën qëndronin të parët tanë të mirë (selefus salih).
Pra, në të kuptuarit e Kuranit e Sunnetit duhet evituar të mbështeturit vetëm në njohuritë personale ekzistuese, për të mos thënë në injorancën personale.
Por, tani që u bë e qartë rëndësia e kësaj çështjeje, të komentuarit e të kuptuarit e Kuranit duhet realizuar vetëm në përputhje me Menhexhin (metodologjinë) e të parëve tanë të mirë (selefus salih).
Muslimanët që në kohët e hershme janë përçarë në rryma e grupime të ndryshme, siç mund të keni dëgjuar për:

Mu'tezilët, murxhiat, khauarixhat, zejditë pa përmendur shiitët e rafidhat etj...

Nuk ka asnjë prej këtyre grupeve, sado të humbur që të jenë, që të mos bashkohen me pjesën tjetër të muslimanëve në fjalën se:

"Ne mbështetemi në Kuran e Sunnet."

Asnjë prej tyre nuk thotë se nuk mbështetet në këto dy burime.
Sepse nëse do ta thoshte këtë dikush prej tyre, do të dilte prej Islamit tërësisht.
Atëherë përse gjithë kjo përçarje përderisa të gjithë u bazokan tek Kurani e Sunneti?

Nuk mund të konceptohet kjo mbështetje pa shtyllën e tretë:

" Të parët tanë të mirë (selefus salih)."

Duke vënë në dukje këtu edhe diçka tjetër, atë se Sunneti ndryshon shumë nga Kurani Kerimi për faktin se Kurani është i ruajtur e i mbledhur ndërmjet dy kapakëve të mus'hafit (fletëve ku është shkruar), siç e dinë të gjithë.
Ndërsa Sunneti së pari duhet thënë se është i shpërndarë nëpër qindra libra, për të mos thënë nëpër mijra, një pjesë e madhe e të cilëve vazhdojnë të jenë në një botë të panjohur, në botën e dorëshkrimeve (të pabotuara).

Së dyti edhe librat e njohur sot përmbajnë si hadithe sahih, ashtu edhe daif.
Ata, të cilët bazohen tek Sunneti, qofshin nga ata që i përkasin Ehli Sunneh Uel Xhemmah dhe në atë të cilën ishin të parët e mirë (selefus-salih) apo qofshin nga grupet e tjera, shumë prej tyre nuk i dallojnë dot Sunnetin Sahih nga ai daif dhe bien në kundërshtim në Kuranin dhe Sunnetin për shkak të mbështetjes në hadithe të dobëta apo meudu (të shpifura).
Ajo ç'ka dua të them është se se disa prej grupeve, të cilat i përmendëm pak më parë, mohojnë disa të vërteta nga Kurani dhe nga Sunneti Profetik.

Këtë gjë e kanë bërë më parë por edhe sot e kësaj dite .
Kurani i madhënueshëm i tregon dhe i përgëzon besimtarët me një mirësi mjaft të madhe, të cilën do ta arrijnë ditën kur do të takojnë Allahun s.u.t. në Xhennetin e mrekullueshëm, ku Ai s.u.t. do tu shfaqet atyre.

Besimtarët do ta shohin Atë, siç thotë një dijetarë Selefij :

"Do ta shohin besimtarët (Allahun) pa mënyrë se si?
Dhe pa përngjasim dhe pa shëmbëllim (me askë).

Për këtë ekzistojnë fakte në Kur'an dhe me dhjetra fakte në hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam).
Si e mohuan këtë mirësi disa prej fraksioneve të djeshme dhe të sotme?
Përsa i përket të djeshmëve, ata ishin Mutezilitët.
Sot, me sa di unë, nuk ka në faqe të dheut asnjë grup që të shprehet:

" Ne jemi mutezilitë, ne jemi në rrugën e mutezilitëve."

Por unë kam parë një njeri të çmendur, i cili deklaronte se ishte mutezilit dhe mohonte disa të vërteta të Fesë, sepse ai i ishte mbeshtetur kaplloqes së vet.
Mutezilitët e mohuan këtë nimet dhe thanë me mendjet e tyre të dobëta se është e pamundur të shihet Allahu s.u.t.

C`farë bënë atëherë? A e mohuan Kuranin?

Allahu thotë në Kurani-Kerim:"

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë." (Kijameh :22.23)

A e mohuan këtë ajet?

Jo, nëse do ta mohonin, do të bënin kufr e do të dilnin nga Islami, mirëpo deri më sot Ehli Sunneti i vërtetë i ka gjykuar mutezilitët si të humbur e të devijuar, por nuk i sheh ata jashtë Islamit, sepse ata nuk e mohuan këtë ajet, por mohuan kuptimin e tij të vërtetë, kuptim, të cilit i ka ardhur shpjegimi në Sunnet, siç do ta sqarojmë më poshtë.

Allahu xh.sh. na bën të ditur për besimtarët që do të jenë në Xhenet se :

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë."

Ata e interpretuan dhe shtrembëruan atë.
Besuan tek fjalët e tij dhe e mohuan kuptimin e tij.
Fjalët, siç thonë dijetarët, janë shprehje kuptimore.
Nëse i besojmë fjalët e mohojmë kuptimin e tyre, atëherë ç'vlerë ka?

E përse, pra, këta njerëz e mohuan këtë lloj të pari?

Sepse mendjet e tyre u treguan shumë të ngushta që të përfytyrojnë e imagjinojnë se ky njeri i krijuar e i pafuqishëm do të jetë i aftë të shohë Allahun s.u.t. pa pengesë, ashtu siç e patën kërkuar çifutët nga Musai a.s.
Allahu tregoi paaftësinë e tyre nëpërmjet historisë së mirenjohur, kur thotë:

"Shiko tek mali! Nëse do të qëndrojë në vendin e tij, atëherë do të më shohësh." (Araf:43)

Mendjet e tyre nuk mund ta pranonin këtë gjë, prandaj u detyruan që të luanin me tekstin kur'anor dhe ta interpretonin atë.
Pse?
Sepse besimi i tyre tek gajbi (e fshehta) ishte i dobët e besimi tek mendjet e tyre ishte shumë më i fortë se besimi i të fshehtës, për të cilën jemi urdhëruar në hyrje të sures Bekare:

"Elif, Lam, Mim. Ky është Libri, në të cilin nuk ka dyshim; udhëzues për të devotshmit: kush janë ata?ata, të cilët besojnë tek e fshehta (gajbi)"

Allahu s.u.t. është më i fshehti i ç`do të fshehte dhe ç`farëdo që Ai të na thotë rreth vetvetes, nuk na mbetet tjetër veçse ta pranojmë e besojmë, për arsye se aftësistë tona perceptuese janë shumë të ngushta e të mangëta.
E ndërsa mutezilitët nuk e pranun këtë të vërtetë e, si pasojë, kundërshtuan mjaft të vërteta fetare, prej tyre edhe fjalën e Allahut s.u.t. ku thote:

"Atë ditë do të ketë fytyra të ndriçuara që tek Zoti i tyre shikojnë."

Po kështu edhe ajeti tjetër, i cili mund të keqinterpretohet më lehtë sesa ajeti i mëparshëm nga këta lloj njerëzish është fjala e Allahut s.u.t. ku thote:

"Atyre që bëjnë vepra të mira u takon e mira e edhe më tëpër" ( Junus 26)

Atyre që bëjnë vepra të mira u takon e mira d.m.th. xheneti, e dhe më tepër d.m.th. të shikuarit e Allahut s.u.t. në botën tjetër.
Në këtë mënyrë ka ardhur hadithi në Sahih Muslim me Sened Sahih (zinxhir transmetimi të saktë) nga Sad ibn Ebi Uekas, i cili thotë,tha i Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam):

Atyre qe bëjnë vepra të mira u takon e mira"

tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam)pra Xheneti,edhe më tepër, pra të parit e Allahut

Ndërsa mutezilitët e mohuan këtë e po kështu edhe shiitët, që kanë akide (besim) të njëjtë me atë të mutezilitive.

Ata mohuan shikimin e Allahut s.u.t. që jepet mjaft qartë në ajetin e parë dhe të dytë. Për më tepër, nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) janë transmetuar shumë hadithe të sakta (muteuatir).

Interpretimi i tyre (i gabuar) i Kuranit i shpuri ata në mohimin e haditheve Sahih të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) dhe kështu dolën nga të qenit prej grupit të shpëtuar.

"Në atë, në të cilën jam unë dhe sahabët e mi."

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam) ishte i besimit se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre, siç thotë në hadithin e transmetuar në Sahih Bukhari dhe Muslim nga një grup sahabesh të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lam), siç janë Ebi Sejjid El-Khudrij, Enes ibn Malik etj.. Tha i Dërguari i All-llahut s.u.t:

"Ju me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj në Ditën e Kjametit ashtu siç e shihni hënën natën kur ajo është e plotë. Nuk do të shtyheni"

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
« Editimi i fundit: 29-08-2005, 03:35:51 nga Isra »

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#2 ne: 07-07-2005, 17:12:04

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).  

Pyetja (2)

Në rast se nuk ka argument nga Kur'ani dhe Sunneti për një çështje të caktuar, por ka ixhtihad të Sahabëve (radiall-llahu anhum) për këtë çështje, a lejohet që të merret për bazë???

Kur ne s'kemi argument nga Kur'ani apo Sunneti, atëherë ne ndjekim Sahabët, por çështja qëndron se për një send të caktuar mund të ketë argument nga Kur'ani dhe Sunneti por ne nuk e dimë atë.


Pergjigje:


Po ashtu duhet të dimë se edhe Sahabët kanë gabuar.

"Transmetohet se një grup Sahabësh kane qenë në Xhihad dhe njëri prej tyre kishte marrë shumë plagë dhe gjatë natës ishte berë xhunub.

Kur u zgjua i pyeti të tjerët se a i lejohet që të mos lahet, pasi kishte frikë se mos uji ia keqësonte plagët.

Ata i thanë :

JO! Duhet të lahesh.

Pasi u la ai vdiq për shkak se uji i kishte depërtuar në plagë.

Kur ia treguan këtë ngjarje Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ,ai u nxeh dhe u tha:

"E vratë që ju vraftë Allahu!

Pse nuk pyetët kur nuk dinit. Vërtetë ilaçi i injorancës është pyetja."


 
Eshtë edhe diçka tjeter !

Dijetarët e vërtetë për një hadith i bëjnë analizë të hollë dhe në fund thojnë që ky hadith është sahih apo daif.

Dhe nëse është sahih thonë se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) :

"kështu e kështu".

Kurse për thëniet e Sahabëve nuk bëhet një studim kaq i hollë si për hadithin.

Për këtë shkak shpesh herë njeriu mund të humbë, sepse një thënie e Sahabit që pretendohet se e ka thënë Sahabi, por në të vërtetë nuk e ka thënë bie në kundërshtim me fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Po ashtu nëse njëri prej Muslimanëve kundërshton fjalën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nga injoranca atëherë ai është gjynahqar, por nëse e kundërshton me dije atëherë ai është kafir, por ai nuk ka këtë dënim nëse kundërshton fjalën e Sahabëve.

Pra si përfundim duhet të dimë se fjalët e Sahabëve janë shumë herë më shumë se hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe për të ndjekur ixhtihadin e tyre duhet të saktësojmë se a me të vërtetë këtë fjalë e ka thënë filan Sahabi apo jo, por e para fare duhet të pyesim :

" A ka hadith apo jo? "

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#3 ne: 13-07-2005, 16:49:32

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b] [/color]

Pyetja (3)


Si mundet te vendoset Sheriati Islam?
 
Disa thonë duke e mësuar popullin për Fenë Islame, kurse të tjerët thonë: "Sheriati Islam mund të vendoset vetem me revolucion (theuret).???Pergjigje:


Në Islam s'ka revolucion porse ka Xhihad.

Fjala revolucion nuk është nga Sheriati Islam. Në Islam ka vetëm Xhihad.

- Me kë bëhet xhihad?

- Me kafirat!

- Kush bën xhihad me kafirat?

- Muslimani!

- Kush është musliman?

- Ai që thotë :

" LA ILAHE IL-LALLAH MUHAMMEDEN RESULULL-LLAH" dhe punon c`fare e ka urdhëruar All-llahu s.u.t. dhe Profeti i Tij!, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), dhe largohet nga c`do gje qe e ka ndaluar All-llahu s.u.t dhe Profeti i Tij, (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Pse e them këtë ?

Këtë e them për të treguar se :

Ai që do të bëjë xhihad me kafirat duhet me qenë musliman tamam, por ai që nuk e din se ç'farë është Islami, ose e di, por nuk vepron sipas Tij, ky s'mund të bëjë xhihad me kafirat për shkak se ky musliman bën punë që i bën edhe kafiri:

Han kamatë, pin alkool, nuk fal namaz etj.!

Prandaj ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
"Kur të punoni punë që i ka ndaluar ALL-LLAHU dhe kur të garoni për të fituar pasuri pa pyetur për rrugët a janë hallall apo harram, e kur të braktisni xhihadin me kafirat atëherë ALL-LLAHU do t'ju ulë kokat (do t'ju hedhë mbi ju nënçmim ) dhe do t'ia ngrejë kokën kafirit, derisa ju të pendoheni dhe të ktheheni tek Feja juaj. Atëherë ALL-LLAHU do t'ju japë fuqi mbi armikun tuaj"

Kështu pra All-llahu s.u.t. nuk e forcon muslimanin dhe nuk e bën zotërues mbi kafirat, deri sa të punoj ashtu sic thotë Islami. Kur ky të bëj ashtu siç urdhëron All-llahu s.u.t, atëherë All-llahu s.u.t. do t'i ndihmoj ashtu siç ndihmoi 300 Sahabë të paarmatosur mirë kundra 1000 mushrikëve të armatosur deri në dhëmbë në luftën e Bedrit, apo në luftëra të tjera që kanë zhvilluar muslimanët .

Kështu që tani duhet të fillojmë thirrjen jo për revolucion, por t'u mësojmë të tjerëve atë që urdhëron All-llahu dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu s.u.t:
 
"Punoni se ALL-LLAHU ka për ta parë punën tuaj edhe i dërguari i Tij, pastaj do të ktheheni tek NJOHESI i së fshehtës dhe së dukshmes dhe do t'ju njoftojë për atë që keni punuar"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 440
 • Gjinia: Mashkull
gysi
#4 ne: 14-07-2005, 05:57:57
Nje gje nuk e kuptoj me ekzaktesi une! Kush te tha ty qe Albani eshte dijetari i shekullit? Cfare parametrash perdor t'i per t'i vleresuar dijetaret se kush eshte me i madhe dhe kush me pak i madh?
Me kupto nuk dua te ul fare figuren e shejhut, por dua te shpreh se reklamimet e dijetareve ne kete menyre nuk kane dobi, dhe per me teper sjellin vec diskutime dhe perplasje mes muslimaneve, sic ndodh rendom. Jo dijetari im, jo dijetari jot.

 • Postime: 138
 • Gjinia: Mashkull
rafo
#5 ne: 14-07-2005, 08:20:45
Nje gje nuk e kuptoj me ekzaktesi une! Kush te tha ty qe Albani eshte dijetari i shekullit? Cfare parametrash perdor t'i per t'i vleresuar dijetaret se kush eshte me i madhe dhe kush me pak i madh?
Me kupto nuk dua te ul fare figuren e shejhut, por dua te shpreh se reklamimet e dijetareve ne kete menyre nuk kane dobi, dhe per me teper sjellin vec diskutime dhe perplasje mes muslimaneve, sic ndodh rendom. Jo dijetari im, jo dijetari jot.

Selam alejkum o ti gysi
Albani eshte dijetar i shekullit ,po ashtu njiherit eshte edhe muadith ,sic ka qene Muslimi dhe Buhariu r.a. Eshte zgjedhur nga keshili i dijetarve.Nuk eshte shpallur vetvetiu,por as edhe ne nuk e kemi zgjedhur.Albani eshte ai qe i ka kulluar edhe njeher si duhet hadithet duke e mar zinxhirin me te sakt te transmetuesve.
Inshalla All-llahu e meshiroft,se ka be me te vertet nje pune shum te madhe.
Nuk don te thot kjo tani se ne duhet te bazohemi vetem tek Albani,sic bejne te tjeret ,duke ju permbajt vetem nje dijetari dhe duke ja pranuar edhe ate te gabueren si te sakt.
Inshalla All-llahu na udhezon..
Selam alejkum

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#6 ne: 15-07-2005, 01:00:06

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu

Vella i dashur (gysi)

Vella i dashur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thote ne nje hadhith:
Ne fund te c`do shekulli All-llahu s.u.t. e dergon nje njeri, i cili ia ringjadh njerezeve fene e tyre.

Dhe kur jane Pyetur Dijetaret Bashkohore, (ata te cilet kane vdekur, edhe ata qe jane akoma gjalle, All-llahu s.u.t. i meshirofte edhe i ruajt) te gjithe nje zeri kane thene se ai eshte Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din Albani (rahimehull-llah).

Keshtu qe vella Fjala e tyre te gjithe eshte argument, edhe kjo na shtyn edhe te themi qe ai eshte dijetari i ketij shekulli, All-llahu s.u.t. e meshirofte.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#7 ne: 15-07-2005, 01:09:57

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (4)

C`farë dini për autorin e librit : "Jeta e Sahabëve"?
A ka pasë ndjekur ai Menhexhin e Selefeve (Te Pareve Tane Te Mire)???

Pergjigje:

Jo ai nuk ka pas ndejkur menhexhin e Selefus Salih dhe autori i këtij libri nuk është dijetar, që të dijë se cili Transmetim është Sahih dhe cili nuk është Sahih.

Por ai ka mbledhur këndej e andej dhe ç`farë i ka dalë para syve e ka shkruajtur.

Për këtë shkak në librin e tij ka gjëra që nuk janë të vërteta.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM.
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#8 ne: 20-07-2005, 17:42:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (5)


Shpesh për një çështje të caktuar ka kundërshtime mes dijetarëve, njëri thotë kështu tjetri thotë ndryshe nga i pari, C'duhet të bëjmë ne???


Pergjigje:


Për të kuptuar tamam një çështje të Islamit, i kemi dy rrugë,

E para: Eshtë që të lexojmë libra, dhe kjo është një rrugë shumë e mirë dhe e ka për detyrë ai që do të marrë dije të eci kësaj rruge.

Por ai që don me ecë kësaj rruge e ka përsëri për detyrë të mësojë gjuhën Arabe.

E dyta: Eshtë që për ç`do çështje që ka mospërputhje mes dijetarëve, muslimani (i thjeshte) duhet të pyesë se cili prej tyre ka argument prej Kur'anit dhe Sunnetit.

Por ka raste që disa dijetarë vijnë me argumente nga Sunneti për një çështje të caktuar dhe përsëri ekziston mendimi jo i njëjte për këtë çështje.

Pra dy ose më shumë dijetarë kanë si argument Hadithe të sakta, që mund të mos përputhen me njëri tjetrin. Atëherë një musliman mund të pasojë një dijetar për një çështje pa i dhënë rëndësi dilemës apo dyshimit që mund të lind për shkak të mendimit të një dijetari tjetër.

Nëse kjo dilemë forcohet shumë dhe arrin në atë gradë sa ai nuk është në gjëndje që të zgjedhë mes dy mendimeve të dijetarëve, atëherë duhet të pyesë përsëri deri sa të bindet përsëri.

Nëse edhe pas kësaj nuk bindet plotësisht, atëherë ai duhet të veprojë ashtu sic thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

" Pyet zemrën tënde edhe nëse të japin përgjigje të tjerët"DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM.
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#9 ne: 27-07-2005, 18:08:07

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (6)


Si është puna e Medh`hebeve???


Pergjigje:


Duhet ta dijë ç`do Musliman se Medh`hebet nuk janë prej Fesë, por këta janë formuar me vonë.

Themeluesit e këtyre Medh`hebeve jane, Ebu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi`i dhe Imam Ahmed Ibn Hambeli (Rahimehumull-llah), këta nuk e thirrnin popullin duke u thënë:

" Na pasoni neve në ç`do gjë",

Por e thërrisnin duke u thënë:

"Ne kështu kemi marrë vesh nga Kur'ani dhe Sunneti. Nëse ne kemi marrë vesh mirë atëherë ecni me ne , nëse një dijetar tjetër ka marrë vesh me mire mirë, atëherë na lini ne dhe pasoni atë dijetar."

Muslimani e ka detyre të dijë ç`farë ka thënë All-llahu s.u.t. dhe ç`farë ka thënë Profeti i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe s'duhet të kapet pas një Imami dhe të lejë dijetarët e tjerë, por ai duhet të thotë:

"Me cilin Imam (dijetar) është hakku (e vërteta), unë eci me atë, por nuk eci me të në ç`do fjalë pasi ndonjë fjalë mund të jetë e drejtë, kurse ndonjë tjetër jo."

Kur Muslimani ta marrë vesh se këto fjalë të këtij Imami janë të drejta, atëherë ai thotë:

" Unë eci me këtë Imam ".

Kur një Imam tjetër ka thënë disa fjalë të drejta atëherë Muslimani ecën edhe pas këtij dijetari.

Duhet të dimë se Islami s'ka patur vetëm 1 dijetar apo 4 dijetarë, por me mijëra dijetarë.

Muslimani për një çështje që nuk e di ka për detyrë që të pyesi atë që din.

Thotë All-llahu s.u.t:
"Pyesni poseduesit e dhikrit (dijes ) nëse jeni që nuk dini."

Dhikri ka për qëllim dijen nga Kur'ani, por jo ç`do kush mundet me qenë dijetar i Kur'anit përveç nëse është edhe dijetar i Hadithit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Pse?

Sepse Kur'ani s'mund të kuptohet, përveçse me Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu a.u.t:
"Ne e zbritëm këtë dhikër (Kur'an) me qëllim që t'ua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre."  

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). na e shpjegon me Sunnetin e tij .

Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
"Po ju lë dy gjëra nëse do t'i ndiqni këto nuk do të humbni, e ato janë libri i All-llahut s.u.t. dhe Sunneti im."

Sunneti i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). është 3 pjesë:

1) Fjala e Tij, (hadithi)

2) Puna e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

3) Heshtja për një vepër që dikush po e kryente në prani të tij. d.m.th. nuk e ka kundërshtuar atë vepër , por ka lejuar të veprohet ajo.


Duhet të dimë një çështje tjetër për Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Hadithi i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), është tre shkallë :

a) Sahih ( i vertete)

b) Hasen (i mire)

c) Daif ( i dobet)Jo te gjitha hadithet që shkruhen nëpër libra i ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), shumë prej tyre janë të shpikura.

Hadithit i duhet bërë një studim i hollësishëm për të gjetur gradën e tij, a është Sahih, Hasen, apo Daif.

Vetëm pasi të marrim vesh se a është Hasen apo Sahih mund të themi:

" Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu ".

Por kur hadithi është Daif (i dobet) nuk lejohet të themi se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu .

Në një hadith sahih thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
" Kush gënjen mbi mua le të përgatisi një karrike për në zjarr "

Dhe në një hadith tjetër thotë i Dërguari (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
" Ai që tregon një hadith prej meje e nuk e di a është Sahih (i vërtetë prej Profetit ) ai është gënjeshtar i dytë "

Gënjeshtar i parë është ai që shpif një hadith, kurse i dyti është ai që përhap ndër njerezit një hadith daif (të dobët ).

Prandaj thonë Dijetarët:

"C`do musliman që di një hadith, por nuk i di gradën e këtij hadithi nuk lejohet për këtë musliman të thotë, "Se ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kështu e kështu ."

Kur ndonjë prej jush merr mësim nga ndonjë Profesor, apo Hoxhë dhe Hoxha ju thotë ndonjë hadith pa treguar për gradën e tij atëherë ju i thoni atij,

" Ne kemi ndegjuar prej jush se jo ç`do hadith është i saktë, me që kështu qëndron çështja ne kemi deshire me marrë vesh, që ky hadith që po thuani, a është i saktë apo jo???.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#10 ne: 03-08-2005, 04:19:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem. Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bid'at dhe çdo bid'at është lajthitje, e çdo lajthitje çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (7)

Sot muslimanët janë ndarë në shumë xhemate (grupe). Dikush thotë se në këtë ndarje ka hajr! Sa e vërtetë është kjo fjalë???


Pergjigje:

Kjo fjalë eshte në kundërshtim me fjalën e All-llahut s.u.t. në Kur'an dhe hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë All-llahu s.u.t:
"Mos u bëni si ata idhujtarët që u ndanë në grupe ku secili grup i gëzohet idesë së vet "

S'mund të thotë një musliman një gjë të tillë që ndarja e muslimanëve në grupe qënka më e mirë se bashkimi i tyre !!!

Në komentim të ajetit :

" Mos u bëni si ata idhujtarët ...........…"

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
"Janë ndarë jehuditë në 71 grupe , të krishterët në 72 , kurse ummeti im do të ndahet në 73 grupe , 72 janë në zjarr dhe 1 në xhennet.  "

E kanë pyetur Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) për grupin që do të jetë në xhennet se cilat janë shenjat e këtij grupi dhe ai është përgjigjur :
" Ata janë që ecin në rrugën që kam ecur unë dhe Sahabët (shoket) e mi "

Prandaj e kemi detyrë që të mësojmë rrugën se si ka ecur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe shokët e tij me qëllim që edhe ne të ecim në atë rrugë.

Thotë All-llahu s.u.t:
" Dhe se kjo është rruga Ime e drejtë prandaj pasojeni atë dhe mos pasoni rrugë të tjera , që t'ju shmangin nga rruga e Tij."

Kur e komentoi këtë ajet Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), vizatoi një vizë të gjatë dhe të drejtë, pastaj anash kësaj vije vizatoi disa vija të tjera të shkurtra dhe me gishtin e tij filloi të ecte sipas vijës së drejtë dhe të gjatë duke lexuar ajetin :

" Dhe se kjo është rruga Ime e drejtë prandaj pasojeni atë dhe mos pasoni rrugë të tjera , që t'ju shmangin nga rruga e Tij."

Pastaj tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
" Kjo është rruga e Zotit dhe ju udhëzoi të ecni sipas saj (për vijën e drejtë dhe të gjatë ) , kurse këto janë rrugët e shejtanit (për vijat e shkurtra) në secilën prej tyre ka nga një shejtan që i thërret ata që janë në rrugë të drejtë duke u thënë:
" Ku po shkoni, kjo është rrugë e gjatë shumë, keni për t'u munduar dhe keni për t'u lodhur shumë .Hajdeni këtej , tek këto rrugët e shkurtra"


Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Mos u besoni se këta që ju thërrasin në këtë mënyrë janë shejtana. Ecni sikur e keni marrë rrugën e drejtë, sepse ajo rrugë ju çon në Xhennetin e All-llahut .s.u.t."


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#11 ne: 04-08-2005, 02:49:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).

Pyetja: Nr: (8)

A është e mundur që këta 73 grupe të cilët i ka përmendur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në hadith të punojnë bashkë, apo të bashkohen të gjithë në Një???.

Pergjigje:

Këta grupe n.q.s. e kanë lënë rrugën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mund të bashkohen, sepse Hakku (e verteta) me Batilin (me të kotën ) nuk mund të bashkohen asnjëherë.

Rrugët e tyre kundërshtojnë njëra tjetrën, kështu që ata nuk mund të ecin bashkë. P.Sh.

" Ikhuanul Muslimin " (Vëllezërit musliman) na thonë:

" Nuk është e lejuar me e thirrë popullin dhe me ecë sikur që thoni ju.
(Neve dikush na quan uehabista, dikush selefinj, por ne jemi muslimanë dhe ndjekim rrugën e të parëve tanë prej Sahabëve, Tabinëve Imamëve të drejtë ku prijësi i tyre është Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Ajo që thoni ju ashtu është, por s'mund të ecet në këtë rrugë që po thoni ju, sepse kjo gjë është gjë e rëndë dhe rrugë shumë e gjatë ."

Për këtë shkak këta (Ikhuanul Muslimin) duan një rrugë të shkurtër. Kurse rruga e shkurtër është ajo të cilën e komentoi Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe tha se ajo nuk është rrugë e All-llahut .s.u.t, por e shejtanit.

Prandaj nuk mundet me u bashku ai që punon sikur ka thënë All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) me atë që do të ecë sikur që thojnë "Ikhuanum Muslimin" .

Dauen që bëjnë "Ikhuanum Muslimin" e kanë të tillë që thonë:
" Të mbledhim popullin."

Ata nuk pyesin se ky është Hanefi, Shafi`i, Maliki, Sufij, Selefij, por thonë se krejt ne jemi muslimanë.

Ka pasë raste që edhe Shi'at kanë qenë me "Ikhuamun Muslimin.

Pretendojnë se shkak i bashkimit të tyre është fjala:
" La Ilahe Il All-llah "

E vërtetë është se të gjithë thonë:
" La Ilahe Il All-llah "

Por secili e bën koment këtë fjalë në kundërshtim me komentin e grupit tjetër.

Për këtë shkak nuk është e lejuar me ecë bashkë sikur ai që është në rrugë të drejtë dhe ai që ecën në rrugë të shtrembër.

Shkurt me thënë:

Nuk mundet që, ai që është në rrugë të drejtë të ecë në rrugë të gabuara, ashtu sikur s'mund që ai që është në rrugë të gabuara të ecë në rrugë të drejtë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#12 ne: 11-08-2005, 10:23:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (9)

Të gjithë këto grupe (që në hadith janë përmendur 73) thonë se ne ndjekim Kur'anin dhe Sunnetin, dhe i thërrasim të tjerët në Kur'an dhe ne Sunnet.
Në të vërtetë kush është ai (grup) qe ndjek Kur'anin dhe Sunnetin, dhe që është nga grupi i shpëtuar???

Pergjigje:

Këta janë fjalë boshe. Ne e dimë shumë mirë se s'ka ndonjë grup që të thotë se:
"Ne jemi grupi i humbur, por të gjithë thonë ne e ndjekim Kur'anin dhe Sunnetin."

Siç thamë edhe më lart këta janë fjalë boshe, pasi veprat e tyre nuk janë sipas Kur'anit dhe Sunnetit.

Për ta marrë vesh se cili grup është me të vërtetë ndjekes i Kur'anit dhe Sunnetit, Ai grup ka dy shenja:

E para: Gjithmonë thotë: "Ka thënë All-llahu (subhanehu ue teala), dhe ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)."

Shenja e dytë e këtij grupi është se thotë:

"Kjo është Sunnet dhe kjo është Bidat (dicka e shpikur, per te cilen nuk a argument)!"

Ai që i ka këto 2 cilësi ai është duke ecur në rrugë të drejtë.

Por ata që thonë:

"Ne duam ligjin Islam dhe i veshin rrobat ashtu siç i veshin kafirat, rruajnë mjekrat, gratë e tyre dalin pa hixhab, këta s'fasin fjalë të drejta, por flasin fjalë me mashtru popullin duke u thënë:

"Hajdeni tek ne, se ne jemi në Kur'an dhe Sunnet."


Thotë All-llahu (subhanehu ue teala):
"O ju të cilët keni besuar, pse po e thoni atë që nuk e veproni, është shumë e urrejtur tek All-llahu të thoni atë që nuk veproni."

Pra thënia e këtyre grupeve se gjoja janë në Kur'an dhe në Sunnet, nuk është e vërtetë.

Këta grupe nuk dinë të falin namazin ashtu si e ka falur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe të mos flasim për çështjet e tjera.

Kështu ai që nuk e lexon hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mundet me e ditë se si ka punuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), si është falë, si ka agjëruar, si i ka edukuar gratë e tij, fëmijet e tij, etj. Prandaj pa ditur Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk mund të ecet në rrugën e tij.

Për këtë shkak "Ikhuanul Muslimin", "Xhemati Tablig" etj. nuk munden me thënë se Hoxha (dijetari ) jonë është Filani, pasi ata nuk kanë Hoxhë.

Të gjithë këta kanë dëshirë që të punojnë për hir të All-llahut (subhanehu ue teala), por nuk dinë të punojnë ashtu siç ka thënë dhe urdheruar All-llahu (subhanehu ue teala), sepse ata s'kanë dijetar, që t'i mësojë se si të punojnë ashtu siç ka punuar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem). Dhe kjo është një çështje e madhe.

Pyetni po deshët "Ikhuanum Muslimin": "Kush është Hoxha juaj prej të cilit ju i merrni fetvat???

Ata nuk kanë hoxhë, Ata kanë 70 vjet pa hoxhë që kur ka qenë i pari i tyre Hasan El-Bennah (ALLAHU e mëshiroftë).
Pra edhe një herë e përsërisim se fjala e tyre se janë në Kur'an dhe Sunnet është fjalë boshe.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 2357
 • Gjinia: Mashkull
kreksi
#13 ne: 11-08-2005, 11:50:17
Une po ti kisha njohurit e juaja do e kisha perpiluar një site timin te posaqem vetem pere Islamin, por nuk marrvesh shume ne keto pune, mjerishtë....

 • Postime: 3003
 • Gjinia: Mashkull
Bekimi
#14 ne: 11-08-2005, 15:06:34
Mjerisht, Zoti nuk i jep njohuri te medha cdokujt.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#15 ne: 12-08-2005, 12:29:39

Selamu Alejkum.

Vella (Kreksi)

Vella ne lidhje me Sitin qe me thua, ne rradhe te pare nuk kam njehori ne lidhje me kete, dhe ne rradhe te dyte, kohen vella e kam shume te kufizuar, keshtu qe Obligimet qe i kam per Familjen dhe per femijet, per mesimin e tyre, dhe per mesimin tim, nuk me lejne shume kohe qe te merem me disa gjera, qe jane pertej Mundesive te mija.

Dhe se Fundi e Lusim All-llahun s.u.t qe te na e mundesojne te na japi, aq dije sa do te kishim nevoje qe ta kenaqim Ate s.u.t.

Selamu Alejkum.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#16 ne: 13-08-2005, 01:14:42

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (10)

Ka disa që thonë prej "Ikhuanum Muslimin" se Jusuf Kardaui është hoxha jonë???

Pergjigje:

I pyesni ata që thonë se Jusuf Kardaui është dijetar dhe hoxhë i tyre se a është ai dijetar në hadith???

(Pasi jo ç`do kush mundet me qenë dijetar i Kur'anit përveç nëse është edhe dijetar i Hadithit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)!

Pse?

Sepse Kur'ani s'mund të kuptohet vetëm, se me ane te Sunnetin te Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) .

Thotë All-llahu (subhanehu ue teala):
"Ne e zbritëm këtë dhikër (Kur'an) me qëllim që tua shpjegosh njerëzve atë që u është zbritur atyre"

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na e shpjegon këtë me Sunnetin e Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Po ju lë dy gjëra nëse do ti ndiqni këto nuk do të gaboheni. Ato janë, Libri i All-llahut (subhanehu ue teala) dhe Sunneti im"

Jusuf Kardaui është Fakih Ez-heri! Nuk është Fakih (që t'u ngjajë të parëve tanë të mirë).

Sikur të ishte dijetar, ai nuk lypte prej "Mektebetul Islamijjetu" (Shtepi Botuese) që t'i tregonin se cilat hadithe ishin të sakta e cilat jo, hadithe të cilat ai i përdorë në librin e tij "Hallalli dhe Harrami".

Jusuf Kardaui shpesh herë përdorë fjalë që bien në kundërshtim me sheriatin Islam.

P.sh. thotë:
"Me këndu muzikë s'ka problem etj."

Ai në këtë çështje (për muzikën) merr si argument një hadith që është i dobët.

Unë e njoh Jusuf Kardauin, jemi takuar bashkë në Katar dhe kemi folë e biseduar, po ashtu kam lexuar edhe librat e tij dhe shkurt me thënë ai është Fakih Ez-heri (Kujtoj se Ez-heri i mëson studentët medh`heb Hanefi apo Shafi`i etj. Dhe jo me argumente nga Kur'ani dhe Sunneti), nuk është dijetar Selefi (nuk e ndjek rrugen e te pareve tane te mire), dhe nuk hecen sipas Menhexhit të të parëve tanë të mirë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 3003
 • Gjinia: Mashkull
Bekimi
#17 ne: 13-08-2005, 15:36:54
Selamu Alejkum.

Vella (Kreksi)

Vella ne lidhje me Sitin qe me thua, ne rradhe te pare nuk kam njehori ne lidhje me kete, dhe ne rradhe te dyte, kohen vella e kam shume te kufizuar, keshtu qe Obligimet qe i kam per Familjen dhe per femijet, per mesimin e tyre, dhe per mesimin tim, nuk me lejne shume kohe qe te merem me disa gjera, qe jane pertej Mundesive te mija.

Dhe se Fundi e Lusim All-llahun s.u.t qe te na e mundesojne te na japi, aq dije sa do te kishim nevoje qe ta kenaqim Ate s.u.t.

Selamu Alejkum.

Vella Etheristi.

Nuk e di se sa e ke kuptuar shkrimin e ketij personi, por po te them qe ai ka shkruajtur me cinizem.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#18 ne: 14-08-2005, 05:52:00

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Vella (Stripped)

Ne lidhje me Shkrimin e (kreksi) une kam kuptuar per mire, porse nese ai ka pase qellim ndonje gje tjeter, All-llahu s.u.t. i dhente ate qe ka pasur per qellim.

All-llahu s.u.t. ta shperblefte vella ne kete Bote edhe ne Botet tjeter.

Selamu Alejkum.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#19 ne: 15-08-2005, 11:58:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani
[/i][/b] (rahimehull-llah).[/color]Pyetja: Nr: (11)

Cila është metoda (menhexhi) i "Ikhuanul Muslimun"???,
Dhe a është e saktë metoda e tyre???


Pergjigje:


"Ikhuanul Muslimin" nuk kanë ndonjë të saktë përveç fjalës që thërrasin popullin me u bashku në Islam. Por ata nuk i tregojnë popullit se ç`farë është Islami.

Ata nuk i tregojnë popullit se a është Islami sikur që ka thënë Ebu Hanifja?
A është Islami sikur që ka thënë Maliku, Shafi'iu apo Hambeli?

Ata thërrasin në Islam, por nuk tregojnë se ç`farë është Islami, gjithë secili prej tyre ecën me atë që ka mësuar. ( Pa e sqaruar mirë se atë që e ka mësuar e ka të saktë apo jo).

Thuhet një shembull në Siri:

" Njëri prej Muslimanëve, i cili nuk kishte dije për Islamin, u takua në rrugë me një jehud (cifut). Muslimani injorant, por me dashuri në zemër për Islamin, e kap jehudin për fyti dhe i nxjerr thikën duke i thënë:

" Ose prano Islamin ose të thera tani!"

Cifuti nga frika filloi të dridhet dhe pranoi të bëhet Musliman, dhe pyeti:

"C'farë duhet të bëjë që të bëhem Mmusliman?"

"Uall-llahi këtë as unë nuk e di,"- u përgjigj Muslimani"


Ne e dimë se sot ka prej tyre që quhen Muslimanë, por që i luten varrit të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi sel-lam), u luten varreve të Sahabëve, të Eulijave etj.
Kjo gjë nuk lejohet në Islam dhe është harram i madh.
Megjithëse është harram shumë i madh "Ikhuanum Muslimin" apo edhe "Xhemat Tablig" qëndrojnë indiferentë ndaj këtij fakti dhe nuk thërrasin që të braktisen këto gjëra dhe kështu që e lejnë popullin në humbje.

Prandaj ne themi:

"Mos i ndiqni këto xhemate."

"Ikhuanul Muslimin" kanë qejf dhe punojnë vetëm që të futen nëpër Parlamente, pastaj duan pushtetin Islam, bëjnë parti politike dhe ka pasur raste që edhe mund të kenë fituar në votime, por s'kanë mundur që ta mbajnë pushtetin. Kanë dështuar!

Pse?

Sepse populli nuk ishte bërë Muslimanë.
Ai musliman që nuk e ka mësuar fenë e tij, apo e ka mësuar, por nuk vepron me të, kur të vendoset pushteti Islam ai do të bëhet kundërshtar i Islamit.

Pse?

Sepse ai nuk është mësuar me Islamin. Ai person para se të vihej pushteti Islam e zëmë se shiste raki apo hante kamatë etj.
Tani kur erdhi pushteti Islam e ndalon këtë gjë, sepse është harram. Ky person tani thotë:

"Unë s'mund ta heq rakinë nga dyqani, sepse unë kam vite që ushqehem me këtë gjë!"

Prandaj në fillim duhet të thërrasim në Islam dhe pasi shumica e popullit të jenë Muslimanë tamam, atëherë me lejen e All-llahut s.u.t. do të vendoset pushteti Islam.
Kurse "Ikhuanul Muslimin" bëjnë të kundërtën.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#20 ne: 16-08-2005, 07:05:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (12)


Kush janë "Xhemati Tablig"?
Kam dëgjuar se Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehull-llah) i ka lavdëruar ata!


Pergjigje:


Mundet që Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehull-llah) t'i ketë lavdëruar, por nga njëra anë, dhe jo për ç`do gjë që bëjnë ata.

"Xhemati Tablig" janë më mirë se "Ikhuanum Muslimin", sepse ata punojnë me atë dije që kanë nga Islami.
Rradhë prej tyre mund të gjesh pa mjekër, rradhë prej tyre vishen me rroba të kafirave, pothuajse të gjithë ata falen në xhami.
Dhe kjo anë është për t'u lavdëruar, kurse anët e tjera të tyre nuk mund të lavdërohen.

Ka prej tyre që janë Hanefi, Shafi`i apo Maliki e Hambeli.

Ata nuk janë mbledhë rreth Kur'anit dhe Sunnetit, sikur të parët tanë të mirë, prej Sahabëve, Tabi'ineve dhe atyre që pasuan hapat e tyre (Selefitë).

Po ashtu edhe akidja e tyre nuk është sikur akidja e Selefive.

P.sh. Ata nuk thonë:
"Allahu qëndron mbi Arsh"

Por thonë:
" All-llahu s.u.t. e di me së miri!" (pra nuk pohojnë qëndrimin e All-llahut s.u.t. mbi Arsh).

Po ashtu nuk i besojnë hadithet e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku thotë :
"All-llahu s.u.t. ç`do natë në 1/3 e saj zbret në qiellin e dunjasë.…"

S'mundet të thotë Ebu Bekër El Xhezairi (rahimehullah) se Tabligët e kanë akiden ashtu siç e ka akiden ai vetë.

Pra edhe ata nuk janë të udhës tonë. (Udha në të cilën ecën të parët tanë të mirë).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#21 ne: 23-08-2005, 10:48:34

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

All-llahu s.u.t. jua shperblefte me te mira ne kete bote, dhe ne boten tjeter.

Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#22 ne: 23-08-2005, 10:58:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (13)


Kush janë gurabat (të huajt) që janë përmendur në Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe si mund të bëhemi prej tyre???


Pergjigje:


Përmendim në fillim Hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku thotë:
"Erdhi Islami i huaj dhe ka për t'u kthyer i huaj. Qoftë Tuba për Gurabat ( të huajt)"

Tuba siç transmetohet në një Hadith nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) është një pemë në Xhennet shumë e madhe, sa që një kalorës mund të vrapojë me kalin e vet, me një shpejtësi shumë të madhe, 1000 vjet nën të dhe përsëri nuk ia del që të dali jashtë diametrit të saj.

E kjo pemë është dhuratë që All-llahu s.u.t. ka për t`ua dhënë gurabave.

Po kush janë gurabatë (të huajt)?

E kanë pyetur Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):

-Kush janë ata o i dërguari i All-llahut?


Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ata janë një pakicë e njerëzve e që janë të mirë dhe ndodhen midis shumicës së njerëzve, dhe janë tretur në këtë shumicë (d.m.th. nga që janë shumë pak, nuk dallohen në shumicën që e përbëjnë njerëzit e tjerë).

Kjo pakicë ecën siç urdhëron All-llahu s.u.t, kurse të tjerët që përbëjnë shumicën nuk ecin siç urdhëron All-llahu s.u.t, prandaj kjo pakicë që ecën siç urdhëron All-llahu s.u.t. konsiderohet si e huaj.

Kurse në një hadith tjetër ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Janë ata (përsëri pakicë) që ngjallin Sunnetin (e praktikojnë atë) pasi njerëzit e tjerë e "zhdukën" atë (e zëvendësuan me bidatin)"

Nga hadithi kemi një përfitm të madh.

Ne thamë nga hadithi i parë se ata njerëz që janë të mirë janë një pakicë e vogël brenda një shumice të madhe.
Por në këtë pakicë të vogël e të mirë paska një pakicë akoma më të vogël dhe që janë akoma më të mirë.
Kjo e fundit u tregon rrugën atyre që janë të mirë dhe pakicë, të cilët janë tretur në shumicën e njerëzve të tjerë.

Tani unë dua t'ju them juve se ne që jemi prej nxënësve të dijes duhet të jemi nga pakica shumë e vogël brenda pakicës së vogël.
Pra të jemi më të mirët sesa ata që janë të mirë.

Po kur do të bëhemi ne kështu?

Ne do të jemi më të mirët brenda të mirëve, kur do të veprojmë ashtu siç thotë All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe jo vetëm kaq, por kur ne do t'ua tregojmë, atyre që janë në rrugë të drejtë me ne, (por kanë ecur keq për shkak se nuk e dinë Sunnetin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), rrugën në të cilën na ka urdhëruar All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Vetëm në këtë mënyrë ne mund të jemi më të mirët në mesin e më të mirëve, pakice brenda pakicës, të huaj brenda të huajve.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#23 ne: 23-08-2005, 11:21:32

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (14)


Si duhet të falet Namazi???


Pergjigje:


Njeriu që don të falë namaz drejtohet kah Kibla që është Kabja pa marrë parasysh vendin, ku gjendet duke bërë nijet të falurit e namazit që vijon.

(Vendi i nijetit është zemra e nuk duhet shqiptuar me gojë ngase këtë vepër nuk e ka bërë Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e as Sahabët e Tij për këtë shkak një vepër që nuk e kanë bërë ata as ne nuk duhet ta bëjmë ngase kjo vepër konsiderohet bidat).

Muhamedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur ngrihej për namaz drejtohej kah Kibla qoftë në namaz të farzit ose të nafiles ky Hadith është Muteuatir d.m.th. e kanë transmetuar nga ç`do gjeneratë një grup njerëzish ashtu që numri i madh i tyre mohon mundësinë e gënjeshtrës.

Gjithashtu, ka urdhëruar duke thënë:
"Kur të ngrihesh për në namaz merr mirë abdes pastaj drejtohu ka Kibla dhe merr tekbir (d.m.th. thuaj All-llahu Ekber)" (Trasmeton Buhariu dhe Muslimi).


T
ë falurit drejt Sutres:
[/i][/b] [/color]


Të marrësh Sutre (pengese) para vetes gjatë namazit është Uaxhib (obligim i domosdoshëm).
Sutre është një send që vendoset para vetes në madhësi sa një bërryl.

Mund të jetë dru, gur, njeri, d.m.th. shpina e tij, ose diçka tjetër në këtë madhësi.

Duhet të jetë në largesi aq sa të vëj kokën në sexhde para sutres.

Kjo ka të bëj me atë që falet në vete, mirepo sa i takon njeriut që falet pas Imamit, ky person nuk duhet të marrë sutre, pasi sutreja e Imamit është sutre për të gjithë.

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"Falu drejt sutres dhe mos lë askënd të kaloj para teje. Nëse refuzon (dhe don të kaloj), atëherë luftoje, nga se më të është shejtani."(Transmeton Ibni Huzejme me sened të fortë).

Gjithashtu thotë:
"Kur të falet ndokush drejt sutres, le ti afrohet sutres, që mos t'ia ndërpresë shejtani namazin." (Tra. Ebu Daudi, Bezari, Hakimi, dhe thotë: Hadithi është i vërtetë dhe këtë e kanë pëlqyer Dhehebiu dhe Neueuiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) qëndronte afër sutres, Ashtu që ndërmjet tij dhe murit (d.m.th., sutres ) kishte tre bërryla. (Tra .Buhariu dhe Ahmedi).

Kurse ndërmjet vendit të sexhdes dhe murit, sa të kaloj një dele. (Tra. Buhariu dhe Muslimi).

Marrja e tekbirit fillestar bëhet duke ngritur duart deri në supe ose deri në vesh duke thënë:

"All-llahu Ekber (All-llahu është me i madhi)" dhe duke shikuar vendin se ku do të bëj sexhde.

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka filluar namazin me thënien All-llahu Ekber. (Muslimi dhe Ibn Maxhe).

Gjithashtu ka thënë:
"Nuk i plotësohet namazi ndokujt për deri nuk merr abdes ashtu si duhet, pastaj të thotë: "Allahu Ekber " (Taberani me sened sahih).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
"Celësi i namazit është pastërtia (abdesi), tekbiri ndalon veprat që nuk janë të namazit, kurse Selami lejon të bërit ato vepra" (Ebu Daudi, Tirmidhiu, Hakimi, i cili thotë: hadithi është sahih dhe këtë e pëlqen edhe Dhehebiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë tekbirin duke ngritur duart, para se ti ngrinte duart dhe disa herë pasi që ka ngritur duart. (Buhariu, Ebu Daudi, dhe Nesaiu).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) disa herë i ngrinte duart deri në supe, dhe disa herë deri në veshë. (Buhariu, Ebu Daudi, dhe Nesaiu).


Vënia e duarve në gjoks.
[/i][/b][/color]


Pas marrjes së tekbirit vendos duart në gjoks.
Vendos dorën e majtë mbi dorën e djatht , d.m.th. mbi shputën, dhe nyjen e dorës së majtë.


Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"Ne pejgamberët jemi urdhëruar që ta shpejtojmë iftarin dhe ta vonojmë syfirin dhe të vendosim të djathtën mbi të majtën në namaz" (Ibn Hibbani dhe Dijau me sened sahih).

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kaloi pranë një njeriu, i cili falej dhe e pa se kishte vendosur dorën e majtë mbi dorën e djathtë, ia zgjidhi dhe dorën e djathtë ia vendosi mbi dorën e majtë. (Ahmedi dhe Ebu Daudi me sened sahih).  

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) vendoste dorën e djathtë mbi shpinën e shputës së majtë.  (Ebu Daudi, Nesaiu, Ibn Huzejme, me sened të vërtetë. Gjithashtu Ibn Hibani e ka vërtetuar).

"Disa herë me dorën e djathtë kapte dorën e majtë". (Nesaiu dhe Darekutni me sened sahih).

[color=Red]"Dhe i vendoste në gjoks" (Ebu Daudi, Ibnu Huzejme etj, Sahih).[/color]

Këtu kemi disa hadithe për domosdoshmërinë e leximit të Fatihasë.
[/i][/b][/color]

Muhammedi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) thotë:
"S'ka namaz për atë që nuk lexon në namaz Fatihatul-Kitab (suren Fatiha)" (Buhariu dhe Muslimi)

"Nuk vlerësohet namazi i personit që në namaz nuk lexon Fatihatul-Kitab" (Darekutni e vërteton këtë hadith)

"Kush falë namaz e nuk e lexon në të Fatihatul-Kitab, ai namaz është i mangët, ai namaz është i mangët, ai namaz është i mangët, jo i plotë. (Muslimi)DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#24 ne: 25-08-2005, 16:52:38

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (15)


Nëse futesh ne oborrin e xhamisë a duhet te falesh dy rekate namaz?


Pergjigje:


Nëse oborri është me mure rrethues dhe për tu futur në të duhet të hapësh derën atëherë duhet të falësh dy rekate namaz.

Por nëse nuk ka mure rrethues, atëherë s'ka problem pse ulesh në oborr dhe nuk fal dy rekatet e "tehijjetul mesxhid" (dy rekatet e hyrjes në xhami).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
 

Disa pyetje per faktorin nderkombetar

Nisur nga M A XRubrika Aktualiteti

Postimi i fundit 25-05-2020, 21:46:29
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per Ekonomine

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:14:09
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Fizike

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:42:08
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Biologji

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:43:44
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per te Drejten Civile

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:52:45
nga M A X