×

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

· 266 · 20717

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#100 ne: 16-10-2005, 15:41:51
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (79)


Cili është gjykimi për agjërimin e udhëtarit,  nëse ai nuk i sjell vështirësi agjëruesit në këtë kohë, kur janë të pranishme mjetet moderne ?


Pergjigje:


Udhëtari ka të drejtë ta prishë argjerimin apo të agjërojë, duke u bazuar në fjalën e All-llahut s.u.t:
E ata që janë të sëmurë apo në udhëtim, ta plotësojnë në ditët e mëvonshme.

Kur shokët e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ishin në udhëtim, kishte nga ata që agjëronin dhe nga ata që nuk agjëronin.
Asnjëri nuk turpërohej prej tjetrit.

Një rregull për udhëtarin është që ai të zgjedhë ose prishjen, ose agjërimin, por, nëse agjërimi nuk i sjell vështirësi,  është më mirë që të agjërojë, e kjo për tre përfitime:

1) Ndjekja e Traditës së Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

2) Lehtësimi i agjërimit për njeriun, pasi kur agjëron me të tjerët kjo është më e lehtë për të.

3) Shpejtimi për kryerjen e obligimit.

Nëse ka vështirësi, ai nuk duhet të agjërojë, sepse kjo nuk është prej mirësisë.

Si përfundim, themi se udhëtimi në kohën e sotme është i lehtë, dhe në shumicën e rasteve ai nuk i sjell vështirësi udhëtarit agjërues, e meqenëse nuk sjell vështirësi, është më mirë të agjërojëMarrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 200.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH. 

« Editimi i fundit: 18-10-2005, 03:33:49 nga Isra »

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#101 ne: 16-10-2005, 15:53:40

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (80)


A prishet agjërimi i dikujt nëse ditën e Ramazanit flet fjalë të ndaluara ?


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. thotë:
O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu siç u është urdhëruar edhe atyre para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Bekare: 183.
 
Kuptohet se urtësia në bërjen detyrim të agjërimit është arritja e devotshmërisë dhe adhurimi i All-llahut s.u.t.

Devotshmëri do të thotë lënie e harameve dhe kryerja e detyrimeve.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
All-llahu s.u.t. nuk ka nevojë për dikë që lë ushqimin e pijen e tij dhe nuk len fjalët dhe punët e këqija.
Tra: Bukhariu.

Nxjerrim nga kjo, se agjëruesi duhet të largohet nga fjalët e këqija, duke mos i marrë nëpër gojë të tjerët, të mos gënjejë, të mos bëjë tregti haram, të mos merret me thashetheme, t'u largohet haramëve e nëse gjatë Ramazanit merret me ibadet dhe i le haramet, do të mbetet i tillë edhe pas Ramazanit Insha`all-llahu teala.

Por, fatkeqësisht sot ka shumë agjërues që nuk dinë të bëjnë dallim mes ditëve që agjërojnë dhe ditëve që nuk agjërojnë, por vazhdojnë si zakonisht.
Këto fjalë nuk e prishin agjërimin, por pakësojnë shpërblimin e tij, e mbase atij mund t,i ikin të gjitha sevapet e agjërimit.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 210.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#102 ne: 16-10-2005, 15:57:54

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (81)


C'është dëshmia e rreme, dhe a e prish agjërimin ?


Pergjigje:


Dëshmi e rreme është, të thuash me vetëdije të kundërtën e asaj që që është në realitet, dhe ajo nuk e prish agjërimin, por pakëson shpërblimin.    Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 210.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#103 ne: 17-10-2005, 13:41:35

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (82)


A i lejohet njeriut që të zgjedhë ditët që do të agjërojë nga muajit Sheual, apo këto ditë kanë një kohë të përcaktuar ?
Nëse muslimani i agjëron këto ditë, a do të thotë kjo se ai e ka detyrë t'i agjëroje këto ditë ç`do vit ?


Pergjigje:


Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush agjëron ramazanin dhe pastaj e pason më gjashtë ditë të Sheualit, është sikur të ketë agjëruar gjatë gjithë vitit.

Këto ditë nuk janë të kufizuara, por i zgjedh nga i tërë muaji, nëse do, në fillim të muajit, në mes a në fund të tij.
Nëse do, i ndan ditët.

Por nëse i agjëron ditët një pas një, kjo është më e mirë duke e quajtur si garim për në veprat e mira. Nëse disa vite agjëron, e në disa të tjerë jo, nuk ka problem, sepse kjo është me dëshirë e jo detyrim.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 219DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#104 ne: 17-10-2005, 13:49:12

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (83)


Cila është edukata e agjërimit ?


Pergjigje:


Devotshmëria ndaj All-llahut s.u.t. duke kryer urdhrat e Tij dhe duke u larguar nga haramet.

All-llahu s.u.t. thotë:
O ju që keni besuar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu siç u është urdhëruar edhe atyre para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Bekare: 183.

Prej edukatës se agjërimit është edhe shtimi i sadakasë, mirësisë dhe bamirësive të ndryshme, sidomos në ramazan.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ishte më bujari i njerëzve e akoma më bujarë ishte në ramazan.
Po ashtu të largohet nga haramet, gënjeshtra, sharja, ofendimi, mashtrimi nga shikimi në haram si dhe nga gjërat e tjera të ndaluara.

Gjithashtu është e pëlqyeshme ngrënia e syfyrit (suhur), sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Hani syfyr se në të vertetë ka bereqet.
Tra: Bukhariu Muslimi.

Po ashtu prej edukatës është edhe çelja me hurma e nëse nuk ke hurma, me ujë. Të shpejtojë iftarin, kur të sigurohet se dielli ka përenduar, sepse Profeti (salall-llahu aleji ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Do të jenë njerëzit në mirësi derisa të shpejtojnë ngrënjen e iftarit.
Tra: Bukhariu Muslimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 246.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#105 ne: 17-10-2005, 13:56:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (84)


C'mendim keni për agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheual, për ata që kanë ditë borxh ?


Pergjigje:


Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush agjëron Ramazanin dhe e pason atë më gjashtë ditë nga muaji sheuali, është sikur të ketë agjëruar tërë kohën.
Tra: Muslimi.

Shtrohet pyetja, nëse njeriu ka ditë borxh, gjashtë ditët e muajit Sheual, a ti agjërojë para se të plotësojë ditët borxh apo pas ?

Një shembull:
Një burrë ka agjëruar njëzetë e katër ditë në ramazan dhe i kanë mbetur për të agjëruar edhe gjashtë ditë. Nëse agjëron më parë gjashtë ditët e sheualit, nuk thuhet se ai ka agjëruar ramazanin (ditët borxh) dhe pastaj e pasoi me gjashtë ditë të sheualit, sepse, për këtë person, nuk thuhet, ka agjëruar ramazanin (ditët borxh) në këtë agjërim.

Bazuar në këtë themi se nuk ka shpërblim për atë që agjëron gjashtë ditët e Sheualit, nëse nuk i ka plotësuar ditët e ramazanit. Që të ketë shpërblim duhet të ketë plotësuar Ramazanin.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 245.
[/b]


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#106 ne: 17-10-2005, 14:06:45

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (85)


Si ta shlyejë dikush borxhin e një dite të Ramazanit nëse po hyn Ramazani tjetër ?


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. thotë:
Kush prej jush e arrin këtë muaj, të agjërojë. E ata që janë të sëmurë apo në udhëtim ta plotësojnë nga ditët e mëvonshme.

Ky person që për arsye të pranueshme ka ngrënë në Ramazan, duhet ta shlyejë këtë ditë për ta çuar në vend urdhërin e All-llahut s.u.t.

E ka detyrë që ta plotësoje në vitin e vet e jo ta vonojë deri pas Ramazanit tjetër.

Aishja thotë:
Kisha për të agjëruar ditë prej Ramazanit e nuk kam patur mundësi t'i shlyejë vetëm se në muajin Shaban.
Tra: Bukhari.
 
Ky është argument, që borxhi duhet të shlyhet para Ramazanit.
E nëse e vonon deri pas Ramazanit të dytë, atëherë duhet t'i kërkojë falje All-llahut s.u.t. e të pendohet tek Ai për atë që ka bërë.
Këto ditë t'i shlyeje, sepse shlyerja nuk rrëzohet nga detyrimi për shkak të vonesës.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 246.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#107 ne: 18-10-2005, 13:36:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (86)


Cili është gjykimi për hedhjen e disa pikave në sy, në vesh apo hundë, nëse personi është agjërueshëm ?


Pergjigje:


Nëse këto pika i zbresin atij deri në stomak, i prishet Agjërimi.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Thelloje gargarën tënde vetëm nëse je agjërues.

Nëse i arrin atij deri në stomak, nuk i lejohet që të hedhë pika, në të kundërt i lejohet. Kjo, përsa u përket hedhjes së pikave në hundë. Ndërsa lejohet hedhja e pikave në vesh dhe në sy. Këto dy organe shqisash nuk kanë lidhje me organet e brendshme ku hyn ushqimi.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 249.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#108 ne: 18-10-2005, 13:42:10

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (87)


Cili është gjykimi për freskimin e Agjëruesit ?


Pergjigje:


Kjo është e lejuar.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) hidhte ujë mbi kokën e tij nga i nxehti apo nga etja duke qenë agjërues.
Tra: Ebu Daudi.
 
Ndërsa Ibn Omeri (radiall-llahu anhuma) e lagte rrobën e tij që të largonte vapën e madhe apo etjen.

Lagështia nuk ndikon në agjërim pasi ky ujë nuk arrin në stomak.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#109 ne: 18-10-2005, 13:48:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (88)


Cili është gjykimi për bërjen e analizave gjatë agjërimit, a prishet agjërimi?


Pergjigje:


Agjërimi nuk prishet për shkak të analizave. Mjekut  mund t'i duhet që t'i marrë gjak të sëmurit agjërues për t'i bërë analizat. Në këtë rast atij nuk i prishet agjërimi, sepse sasia e paktë e gjakut nuk ndikon te njeriu, sikur ndikon në rast hixhameje.

E vërteta është se agjërimi nuk prishet veçse po të ketë një argument prej sheriatit. Në sheriat nuk ka ndonjë argument, që dalja e paktë e gjakut e prish agjërimin. Por nëse del shumë gjak (nëse i jep gjak një tjetri që ka nevojë), agjërimi prishet.

Bazuar në këtë, themi se nëse agjërimi është Uaxhib, askujt nuk i lejohet që të japë gjak, vetëm nëse i sëmuri nuk mund të presë derisa të perëndojë dielli dhe mjekët pohojnë se një gjë e tillë i sjell atij shumë dobi. Në këtë rast nuk ka gjë, ai e prish Argjërimin, han dhe pin që të rimarrë veten, dhe agjërimin e plotëson një ditë tjetër.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.


 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#110 ne: 20-10-2005, 14:09:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (89)


Te folurit fjale te keqija gjate muajit te Ramazanit a e prish Agjerimin ?


Pergjigje:


Neqoftese do të lexonim fjalën e All-llahut s.u.t. në suren Bekare që thotë:
O ju te cilet keni besuar ju është ber obligim për ju obligim agjerimi ashtu sic ka qene obligim edhe për ato qe kane qene para jush ne menyre qe te beheni te devotshem.

Do të mësonim se urtësia e pergjigjes së agjërimit të Ramazanit është devotshmeria dhe adhurimi i All-llahut s.u.t,  e devotshmeri do të thotë të braktisësh haramet, e tek braktisja e haramit futet edhe punimin i të mirë dhe lënia e së keqes.

Ka Thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush nuk i lë fjalët e kota, të punuarit me to dhe injorancen, Allahu nuk ka nevojë  që ai ta braktise ushqimin dhe pijen e tij.
Tra: Bukhariu.

Kjo gjë ia përforcon agjëruësit largimin prej gjynaheve qofshin fjële apo punë.

Nuk i pergojon njerëzit, nuk i genjen dhe nuk i ngaterron ato në mes veti dhe as nuk shet haram dhe i largohet të gjitha harameve.

E kur njeriu e bën këtë gjë për një muaj të plotë vetja e tij do të rrijë në rrugë të drejtë edhe pjesen e mbetur te vitit (insha`all-llahu teala.

Është për të ardhur keq se një pjesë e madhe e agjëruesve nuk e bëjnë dallimin midis ditës kur janë agjërueshëm dhe ditës që nuk janë agjërueshem, porse vazhdojnë të zakonshmen e tyre me fjalë të ndaluara, me genjeshtra, me mashtrime etj.

Keto vepra nuk e prishin agjerimin porse e pakësojne shpërblimin dhe mund të arrijë deri aty sa ta prishin agjërimin, Uall-llahu A`lem (All-llahu s.u.t. e di më së miri).Marrur Nga:
Fetauas Sijam.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#111 ne: 20-10-2005, 14:54:45

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (90)


A prishet agjërimi nëse fut ujë në hundë apo bën gargarë ?


Pergjigje:


Agjërimi nuk prishet nëse një gjë të tillë e bën pa dashje.

All-llahu s.u.t. thotë:
.........…s'është mëkat për ju në ato gjëra që gaboni, por për ato gjëra që i menduan zemrat tuaja. Ahzab: 5.  Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 250.
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#112 ne: 20-10-2005, 15:03:52

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (91)


Cili është gjykimi për agjërimin, nëse han apo pin në harresë ?
ç`farë duhet të bëjë ai që sheh dikë që ha apo pi duke qenë agjërues ?


Pergjigje:


Nëse han apo pin në harresë, agjërimi është i saktë. E nëse kujtohet se është agjërues, duhet ta lërë pijen apo ushqimin dhe ta nxjerrë nga goja, nëse i ka mbetur ende diçka.

Argument për këtë është fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush agjëron dhe han e pin në harresë, le ta plotësojë agjërimin e tij, se atë e ushqeu dhe i dha të pijë All-llahu s.u.t.
Tra: Bukhariu.

Po ashtu, gabuesi nuk ndëshkohet nëse harron.

All-llahu s.u.t. thotë:
Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë apo gabojmë.

Përsa i përket atij që sheh dikë që ha apo pi, ndërkohë që është agjërues, duhet që t'ia përkujtojë, pasi kjo lidhet me ndryshimin e së keqes.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush prej jush sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij, e nëse nuk mundet, me gojën e tij, e nëse nuk mundet, me zemrën e tij.
Tra: Muslimi.

S'ka dyshim, se ngrënia apo pirja e agjëruesit, ndërkohë që agjëron, është e keqe, por falet nëse harron. Ai që e sheh atë, nuk ka asnjë arsye që të mos e ndalojë të keqen.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#113 ne: 20-10-2005, 15:08:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (92)


A është e nevojshme të bëjmë nijet ç`do ditë të Ramazanit apo mjafton një nijet për tërë muajin ?


Pergjigje:


Është i mjaftueshëm një nijet për tërë muajin, në fillim të tij, kështu që edhe po nuk bëre nijet një natë për të nesërmen, ai është bërë në fillim të muajit.

Por nëse e ndërpret agjërimin për shkak të sëmundjes apo të udhëtimit, është detyrë ripërsëritja e nijetit (me zemër), për shkak se nijeti u ndërpre nga sëmundja apo udhëtimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#114 ne: 20-10-2005, 15:13:26

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (93)


E prish e vjellura agjërimin ?


Pergjigje:


Nëse vjell me dashje, agjërimi prishet, nëse nuk vjell me dashje, agjërimi nuk prishet.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kush vjell pa dashje, nuk e ka detyrë ta plotësojë agjërimin, e kush vjell me dashje, duhet ta plotësojë.

Nëse njeriu e ndjen që po i vjen për të vjellë, i themi që ai as të mos e nxisë e as të mos e ndalojë. Nëse e ndalon vjelljen, ka mundësi që të dëmtohet, e nëse vjell pa nxitje, agjërimi nuk prishet.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#115 ne: 20-10-2005, 15:16:55

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (94)


ç`farë mendoni për nuhatjen e erës së mirë nga ana e agjëruesit ?


Pergjigje:


Nëse merr vetëm erë, nuk ka gjë, nëse merr erë që të futet deri në brendësi të trupit, i prishet agjërimi.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#116 ne: 20-10-2005, 15:21:11

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (95)


Cili është gjykimi për parfumosjen, nëse je me agjërim ?


Pergjigje:


S'ka gjë nëse i përdor parfumet apo u merr erë. Por nëse janë erëra që digjen, e tymi hyn brenda (në mushkëri), nuk i lejohet që t'i thithë.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#117 ne: 20-10-2005, 15:25:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).Pyetja: Nr: (96)


A prishet agjërimi nëse e shijon (Nëna) ushqimin ?


Pergjigje:


Nëse nuk e gëlltit, agjërimi nuk prishet, por një gjë të tillë duhet ta bëjë vetëm në rast nevoje.
Në këtë rast, edhe nëse depërton diçka në brendësi, por pa qëllim, agjërimi nuk prishet.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 256.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#118 ne: 20-10-2005, 15:31:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (97)


A lejohet çelja për atë që i jep gji foshnjës ?
Kur duhet t'i shlyejë ditët e kaluara ?
A mund t'i shlyejë ato duke ushqyer të varfërit?


Pergjigje:


Le të çelë nëse ka frikë se mos i ikën qumështi, dhe këto ditë le t'i shlyejë kur të ikë kjo arsye, qoftë në dimër kur është dita e shkurtër dhe koha e ftohtë, apo qoftë vitin e mëpasëm.

Asaj nuk i lejohet shlyerja e ditëve të agjërimit duke ushqyer të varfërit, nëse ajo e ka akoma atë arsye për të cilën nuk po agjëron.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 257.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#119 ne: 23-10-2005, 16:03:20
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (98)


Disa nga Muslimanet e kane marre naten e 27-te te Ramazanit si Naten e Kadrit, a ka ndonje baz per ket specifikim dhe a ka ndonje delil (argument) per kete ?


Pergjigje:


Po, ka delil (argument) per kete specifikim, dhe kjo eshte nata e 27-te e Ramazanit qe eshte permendur ne hadithi, ne Sahih Muslim qe transmetohet nga Ubej Ibn Ka'b (radiall-llahu anhu).

Megjithate, shumica e Dijetareve, jane te mendimit se Lejletul Kadr (Nata e Kadrit) eshte ne 10 ditet e fundit te Ramazanit, dhe specifikisht ne 7 ditet e fundit te ketyre 10 diteve.

Keshtu, eshte  e mundur qe mund te jete ne te 27-en nate, te 25-en, 26-en, apo edhe ne te 24-en nate (e keshtu me rradhe).

Sepse per kete, eshte e dobishme per c`donjerin te perpjeke (veten e tij ne adhurim) gjate gjithe neteve, qe ai nuk e mohon epersine e tyre dhe shperblimin (e fituar) ne to.

All-llahu .s.u.t. thote:
Ne e zbritem ate (Kur'anin) ne nje Nete te Bekuar (Naten e Kadrit), vertet qe Ne gjithnje po e keshillojme (njerezimin qe ndeshkimi Yne do ti kape te gjithe mohuesit e Njesise Tone te Zotesise dhe te Njesise Sone te te adhuruarit).

All-llahu s.u.t. thote:
Vertete qe Ne e kemi zbritur ate (Kur'anin) Naten e Kadrit.
Dhe c`fare do te te beje ty, te dish se c'eshte Nata e Kadrit.
Nata e Kadrit eshte me e vlefshme sesa nje mije muaj (adhurimi i All-llahut ne kete nate eshte me i vlefshem se adhurimi i bere Atij ne nje mije muaj).
Gjate saj (nate) zbresin Melaiket dhe Er-ruh (Xhibrili), me lejen e All-llahut dhe me te gjithe Vendimet.
Paqe, (Gjithe ate Nate) eshte Paqe (dhe miresi nga All-llahu per robet adhurues te Tij) deri me shfaqjen e Agimit.

Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 204-205.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 296
 • Gjinia: Mashkull
Hasani
#120 ne: 14-11-2005, 13:37:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  


Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.  


Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.Pyetja: Nr: (99)  


A eshte i detyrueshem agjerimi i gjashte diteve te muajit Shau-ual (nuaji qe vjen mbas Ramazanit) menjehere pas muajit te Ramazanit dhe pas dites se Bajramit, dhe a eshte e lejueshme  (te agjerosh) pas Bajramit nga (nje numer) ditesh ne muajin e Shau-ualit apo jo ?Pergjigje:  Nuk eshte nje detyrim per te, te agjeroje menjehere pas Bajramit, me e sakte eshte me thene, se eshte e lejueshme te filloje agjerimin pas Bajramit nga nje dite ose (nje numer) ditesh. Dhe (gjithashtu) t'i agjeroje ato vazhdimisht ose nje dite po dhe nje jo muajin e Shau-ualit, dhe kjo duke u bazuar ne ate e cila eshte e lehte per te.
Dhe ceshtja eshte krejt e hapur rreth kesaj, dhe nuk eshte e obligueshme, porse me sakte eshte Sunnet.


Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 3475.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.  

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 138
 • Gjinia: Mashkull
rafo
#121 ne: 30-11-2005, 16:14:39
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (100)A ka ndonje dallim kur genjen me qellim dhe kur genjen ne shaka ?
Dhe a eshte e lejuar per nje person qe te genjej kur ben shaka ?Pergjigje:Jo, nuk lejohet.Pyetje:Pra, dmth, e tera gjykohet si e njejte ?Pergjigje:


Po, eshte haram, i Derguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e ka folur vetem te verteten.
Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 600-601.
Nga Etheristi.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 138
 • Gjinia: Mashkull
rafo
#122 ne: 07-12-2005, 15:20:43
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (101)


Disa hoxhallarë, e kanë bërë të lejuar heqjen e vetullave tek gratë (për t'u zbukuruar). Si është ligji i All-llahut s.u.t. për këtë gjë ???


Pergjigje:


Kjo gjë është harram i madh, sepse ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alii ue sel-lem):
I ka mallkuar All-llahu s.u.t. ato gra që shkulin vetullat dhe bëjnë tatuazh në trupin e tyre.

Po ashtu nuk lejohet shkulja e qimeve tek duart, këmbët (ne lidhje me shkuljen e qimeve nga kembet, dujetaret jane ne dy mendime, nje grup prej tyre thote qe lejohet te shkulen dhe i ketij mendimi eshte Shjekh Bin Bazi (rahimehull-llah), kurse grupi tjeter thote qe nuk lejohet, dhe i ketij mendimi eshte edhe Shejhk Albani (rahimehull-llah), shenim i perkthyesit) etj.
perveç në ato vende që na ka porositur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) që t'i heqim.

Por pse i ka mallkuar All-llahu s.u.t. këta lloj njerëzish?

Sepse këta dëshirojnë të ndryshojnë krijimin e All-llahut s.u.t.

Dhe nuk mundet njeriu asnjëherë që të bëjë një gjë më të mirë se All-llahu s.u.t.

Kur ky mundohet të bëjë një gjë më të mirë se ajo që ka bërë All-llahu s.u.t, atëherë ky del se është më i madh se All-llahu s.u.t.

Prandaj kjo gjë është një gjynah i madh.Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 500.
Perktheu:
Vella Etheristi.
[/i][/b]DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 138
 • Gjinia: Mashkull
rafo
#123 ne: 09-12-2005, 14:20:00
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.


Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]
Pyetja: Nr: (102)


A lejohet të përdoret boja për të ndryshuar ngjyrën e flokëve apo të mjekrës për burrat dhe gratë ???


Pergjigje:


Lejohet që ti lyejë flokët plaku apo plaka dhe nuk lejohet që ti lyejë djali apo vajza.

Lejohet për plakun apo plakën që ti lyejnë pasi ata i kanë flokët e thinjura .
Dhe boja që përdoret për të lyer flokët mund të jetë ç`fardo lloj ngjyre me përjashtim të ngjyrës së zezë.

Dhe argument për këtë kemi dy hadithe:

a) Kur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem) çliroi Meken erdhi Ebu Bekri (radiall-llahu anhu) bashkë me babain e vet tek Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Për shkak të thinjave, babai i Ebu Bekrit (radiall-llahu anhu) e kishte mjekrën shumë të bardhë, sikur pambuku.

Kur e pa Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem) një gjë të tillë tha:
Ndërrojeni këtë zbardhim (ngjyroseni), por largojuni të zezës.

b) Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ie sel-lem):
Do të vinë njerëz prej ummetit tim që kanë për ti lyer flokët (apo mjekrat) me ngjyrë të zezë, sikur vija e pëllumbit (është një lloj pëllumbi që ka një pjesë shumë të zezë) të tillët s'kanë për ta nuhatur erën e xhennetit. (s'futen në xhennet).
Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 500.

Perktheu:
Vella Etheristi.
[/b][/color]
DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
 

 • Postime: 123
iman
#124 ne: 10-12-2005, 03:31:15
nuk kam degjuar qe te kete lejuar ndonje dijetar heqjen e vetullave,nga te dyja krahet.kurse persa i perket heqjes se qimeve ne kembe dhe dore,ka nje hadith te transmetuar nga aishe r.a(natyrisht me kusht)
 

Disa pyetje per faktorin nderkombetar

Nisur nga M A XRubrika Aktualiteti

Postimi i fundit 25-05-2020, 21:46:29
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per Ekonomine

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:14:09
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Fizike

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:42:08
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Biologji

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:43:44
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per te Drejten Civile

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:52:45
nga M A X