×

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

· 266 · 20720

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#25 ne: 25-08-2005, 17:05:03

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (16)


A jane bidat tespitë? Dikush thotë se ato janë gjëra të vogla, ne kemi shume gjëra të mëdha për të bërë dhe nuk ia vlen të merresh me vogëlsira???


Pergjigje:


Këto gjëra që dikush i quan të vogla, duhet të dimë se ka gjëra edhe më të vogla edhe më të mëdha.

Muslimani që don me ecë në rrugë të drejtë, ashtu siç urdhëron All-llahu s.u.t. dhe i Dërguari i Tij (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk pyet a është punë e vogël apo e madhe, por pyet:

"A është mirë apo është keq ?"

(D.M.Th. Nëse është punë që ka sevape atëherë ai e vepron dhe nëse është punë që ka gjynahe ai largohet, qofshin këto punë, që kanë sevape apo gjynahe, të mëdha apo të vogla)

Unë them që të bësh dhikër me tespi nuk është e lejuar.

Dikush këtë e quan të vogël.

(Duke parë gjendjen e mjeruar të muslimanëve ai thotë:
"Nuk ia vlen të merresh me tespitë kur ne na vrasin e po na plaçkisin!)

Dikush tjetër e quan të madhe duke u bazuar tek ngjarja me Abdullah ibn Mesudin i cili pa disa njerëz dhe u tha:

C`farë po bëni?
Ata u përgjigjën:
Po përmendim ALL-LLAHUN s.u.t. duke numëruar me këta gurë të vegjël.
 
(Thoshin 100 herë "Allahu Ekber",100 herë" Subhanallah "etj. Kjo është e ngjashme me ata që përdorin tespitë)

Abdullah ibën Mesudi u tha:

" Numëroni gjynahet tuaja më mirë.
Mjerë për ju, rrobat e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) akoma s'janë vjetëruar, gota që ka përdorur akoma s'është thyer, shokët e tij janë akoma gjallë e ju bëni gjëra të tilla ?


A mos po ndiqni një rrugë më të mirë se rruga e Muhammedit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), apo doni të hapni dyert e humbjes?!"

Unë them se ç`do send me të cilin njerëzit e adhurojnë All-llahun s.u.t me të, duke qenë se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), nuk e ka adhuruar All-llahun s.u.t. me të, atëherë ky send quhet bidat.

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"C`do bidat është humbje dhe ç`do humbje të çon në zjarr"

Bidatet janë të vogla ose të mëdha, por të gjitha janë humbje dhe humbja të çon në zjarr.

Ai send që bëhet shkak për ta futur vepruesin e tij në zjarr s'mund të konsiderohet gjë e vogël.

C`do njeri që e ka marrë vesh se tespitë apo ndonjë send tjetër është bidat, (Përveç atij që nuk din se ky send është bidat, këtij All-llahu s.u.t. nuk i kërkon llogari, pasi All-llahu s.u.t. e di shumë mirë se ky kur e ka bërë këtë bidat, nuk e ka bërë duke e ditur se është bidat) nuk lejohet që të thotë:

"Eshtë e vogël"

Sepse hyn tek fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"C`do bidat është humbje dhe ç`do humbje të çon në zjarr"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#26 ne: 27-08-2005, 12:58:57

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (17)


Ka disa xhami që në oborr të tyre kanë varre. A lejohet të falesh në to???


Pergjigje:


Nëse oborri i xhamisë është i rrethuar me mure atëherë nuk lejohet të falesh në to.

Nëse s'ka mure atëherë lejohet te falesh në to.

Por nëse s'ka xhami tjetër atëherë lejohet të falet në ato xhami që kanë varre në oborr edhe pse mund të jenë me mure.
Sepse falja me xhemat është Uaxhib.

Por duhet ta dijë personi se nuk është mirë të falesh në ato xhami ku ka varre.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#27 ne: 27-08-2005, 13:04:28

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (18)


Kur futet një person në xhami dhe është koha që dielli është:
1) duke lindur:
2) në zenit (kulm):
3) duke perënduar:
C`farë duhet të bëjë ky person a të falë dy rekate për xhaminë???


Pergjigje:


Dy rekate për xhaminë dhe krejt nafilet që kanë shkak,

(P.Sh. Dy rekatet pas abdesit etj.)
është e lejuar që t'i falësh në se cilën kohë, qoftë kur dielli është duke lindur, është në zenit, apo duke perënduar.

Por nuk lejohet të falësh namaz nafile pa shkak në këto kohë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#28 ne: 27-08-2005, 13:10:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (19)


Kur është duke u thirrur Ezani a lejohet të falen dy rekate për xhaminë???


Pergjigje:


Këtu kemi dy raste:

a) Kur Ezani është tamam sipas sheriatit, pa bidate, atëherë është e pëlqyeshme të përsërisësh fjalët e muezinit, pastaj të falësh dy rekate.

b)
Kur Ezani është bidat, (kur një herë e ngren zërin, njëherë e ul, e zgjat fjalën etj.) atëherë është më mirë të falësh dy rekate, sesa të përsëritësh fjalët e muezinit.

Por është bërë një zakon ditën e xhuma, që vjen personi në xhami në çastin kur fillon të thirret Ezani (i dytë), ky rrin në këmbë dhe nuk falet nga shkaku se dëshiron që të përsërit fjalët e muezinit.
Kur mbaron Ezani, atëherë ky fillon të fali dy rekate për xhaminë, ndërkaq imami ka filluar hytben.

Kjo gjë s'është në rregull, sepse të përsëritësh fjalët e muezinit nuk është Uaxhib, por Mustehab (e pëlqyeshme), kurse me ndëgju hytben është Uaxhib.

Por nëse imami e mban hytben dhe ti atëherë futesh në xhami, ti duhet të falësh dy rekate për xhaminë, pastaj të ulesh dhe të dëgjosh hytben.

Kjo duke u bazuar tek fjala e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ku Thote:
"Muslimani kur të hyjë në xhami ditën e xhumasë dhe hatibi është duke mbajtur hytben, nuk lejohet të ulet para se të fali dy rekate për xhaminë"


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#29 ne: 27-08-2005, 13:14:19

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (20)


Ne e dimë se kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) duhet që të dërgojmë salavate, por a e kemi ne detyrë që të dërgojmë salavatë kur nuk përmendet emri Muhammed, por thuhet Pejgamberi, i dërguari i All-llahut (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) etj.???


Pergjigje:


Secila fjalë që përdoret dhe me të kuptojmë se po flitet për Profetin tonë (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), ne e kemi detyrë që dërgojmë salavatë.
Pra edhe pse nuk përdoret emri Muhammed, por përdoren emrat, pejgamber, profet etj. ne kur i dëgjojmë këto emra duhet të dërgojmë salavatë mbi Te (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#30 ne: 27-08-2005, 13:30:39

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (21)


Ditën e xhuma, kur hatibi është duke mbajtur hutben dhe gjatë hutbes përmend Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), a duhet që ne të dërgojmë salavate???
E bëj këtë pyetje sepse në këtë rast ndodhemi midis 2 haditheve urdhëruese:
I pari që thotë se kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), duhet të dërgojmë salavate.
Dhe i dyti që thotë se kur hatibi është duke mbajtur hutben duhet të heshtim.


Pergjigje:


Kur hatibi është duke mbajtur hutben dhe gjatë saj përmend Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), atëherë ne nuk duhet të dërgojmë salavatë, por heshtim dhe dëgjojmë hutben.

Pse ?

1- Ne e dimë se kur hatibi përmend emrin e All-llahut s.u.t. gjatë hutbes, ne nuk shtojmë mbrapa "subhanehu ue teala", "azze ue xhel " apo xheleshshanuhu" etj. sepse nuk e kemi borxh një gjë të tillë, por borxh e kemi me dëgjuar hutben.

Derisa ne nuk përmendim këto shprehje kur përmendet emri i All-llahut s.u.t, atëherë as kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk e kemi borxh që të dërgojmë salavate.

Sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) jonë s'mundet me qenë kurrë më i madhëruar se All-llahu s.u.t.!

2- Thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në një hadith:
"N.q.s. ditën e xhuma kur hatibi është duke mbajtur hutben, shoku që ke pranë është duke biseduar me një tjetër dhe ti i thua: hesht! të ikën shpërblimi i xhumas!"

Tani qëndrojmë pak këtu!

Ne jashtë kohës së hutbes e kemi Uaxhib që të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, pra kur ne u themi heshtni, atyre që janë duke biseduar në kohën e hutbes, ne jemi duke bërë një veprim që quhet ndalim nga e keqja.
Por megjithëse urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është Uaxhib, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na ka ndaluar nga ky veprim gjatë mbajtjes së hutbes.

Pse ?

Sepse me dëgju hutben qenka një Uaxhib më i madh.

Kështu është edhe rasti për dërgimin salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), kur përmendet emri i tij gjatë hutbes.

Po ashtu kanë thënë dijetarët që kur përmendet emri i Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në një mexhlis (jashtë kohës së hutbes) më shumë se një herë, ne e kemi detyrë që të dërgojmë salavatë vetëm një herë, kurse herët e tjera është mustehab (gjë e pëlqyeshme) të dërgojmë salavatë.

Kurse urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është detyrë të bëhet sa herë përsëritet një send që ka nevojë të urdhërohet në të mirë, apo të ndalohet nga e keqja.

Pra urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, qenka një Uaxhib më i madh se sa dërgimi salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur përmendet emri i tij.

Dhe kur neve nuk na lejohet që të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja gjatë kohës që hatibi mban hutben, aq më tepër nuk na lejohet që ne të dërgojmë salavate mbi Profetin (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) kur hatibi përmend emrin e tij gjatë hutbes.

Po ashtu nuk lejohet që t'i kthesh selamin (me fjalë) atij që të jep selam gjatë kohës së hutbes.

DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#31 ne: 06-09-2005, 15:23:14

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/i][/color]Pyetja: Nr: (22)


Lëkura e derrit nëse Thahet a është hallall ???


Pergjigje:


Për këtë çështje nuk ka ndonjë argument të qartë nga Kur'ani dhe sunneti, që lëkura e derrit pasi thahet është e papastër (s'lejohet të përdoret).

Por përkundrazi ështe një ndodhi që ka ndodhur në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem) dhe lë të kuptosh se lëkura e derrit pasi thahet është e lejuar të përdoret.

Një ditë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem) pa disa njerëz që hidhnin poshtë një kafshë të ngordhur.
U tha atyre Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem):Pse nuk e shfrytëzuat lëkuren e kësaj kafshe ?

Ata thanë:

Po kjo është kafshë e ngordhur (dhe ngordhësira në Kur'an është harram ashtu si dhe mishi i derrit).

Tha Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel--lem):

C`do lëkurë që thahet (ne diell) pastrohet

Dhe ky hadith duhet të merret në përgjithësi për të gjitha lëkurat dhe jo vetëm për lëkurat e atyre kafshëve që është hallall mishi i tyre.

Pasi neve s'na ka ardhur ndonjë argument që e bën të ndaluar këtë gjë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#32 ne: 06-09-2005, 15:29:31

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/b][/color]Pyetja: Nr: (23)


Tani kane dalë edhe birra pa alkohool, A lejohet që muslimani të pijë birrë të tillë ???


Pergjigje:


Këtu kemi 2 çështje:

1) Duhet të sigurohet mirë muslimani se birra ka apo s'ka alkohool dhe nëse s'ka atëherë mund ta pijë.

2) S'është mirë që të quhet "birrë" kjo pije.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#33 ne: 06-09-2005, 15:37:46

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (24)


Rrobat që ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe Sahabët a janë Uaxhib që t'i veshim edhe ne, apo s'ka problem të vishemi sikur kafirat ???


Pergjigje:


Nga rrobat që ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) disa prej tyre e ka të lejuar muslimani t'i veshë apo mos t'i vesh, por disa të tjera duhet muslimani që t'i bëjë ashtu siç i ka bërë profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).

Po cilat rroba janë të lejuara me i veshë apo mos me i veshë dhe cilat duhet patjetër me i veshë???

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka veshur një këmishë të bardhë.

Tani kur muslimani ka mundësi, është më mirë që të veshë një këmishë të bardhë sesa të zezë.

Dhe kjo sepse Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Rroba më e mirë është ajo e bardha.

Por nëse muslimani vesh kemishë tjeter pos asaj që është e bardhë, përsëri s'ka problem.
Kjo është për llojin e parë të rrobave të cilat muslimani e ka të lejuar t'i veshi ose jo.

Kurse nga ana tjetër Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) s'ka veshur pantollona dhe kjo për dy arsye:

1) Janë të ngushta dhe si rrjedhim bëjnë të dukshëm auretin e atij që i vesh, dhe i duken atij personi që i vesh pantollonat forma e prapanicave dhe kjo s'lejohet.

2) Sepse këta janë rroba të kafirave dhe ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Kush i ngjan një populli ai është prej tyre.

Prandaj edhe për muslimanët nuk janë të lejuara këta lloj rrobash.

Kjo është për llojin e dytë të rrobave që muslimani duhet patjetër t'i veprojë ashtu siç i ka vepruar Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#34 ne: 07-09-2005, 13:27:18

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (25)


Tek ne kush vesh rroba sikurse i ka veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe Sahabët (ose sikurse vishen ata që quhen "Xhemat Tablig", të tallin njerëzit dhe nëse u flet për Islamin s'të dëgjojnë ???.Pergjigje:Nuk qëndron çështja se Muslimani duhet të vishet patjetër siç është veshur Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
Por muslimani duhet të veshë rroba që të mos ia bëjnë të dukshëm auretin (vendet e turpshme).
Dhe te mos jene rrobat imitime te kafirave.

Unë dikur kur kam qenë i ri kam veshur pantollona, por ato ishin të gjëra dhe duke qenë të gjëra ata nuk tregonin auretin.

Duhet të dimë se kur All-llahu s.u.t. bën një send harram ai hap rrugë për një send tjetër që është hallall.

Kështu s'po ju detyron kush që ju të vishni këmisha të gjata apo gjëra të ngjashme si këto.
Ju vishni pantollona, por kur të shkoni t'i porosisni tek rrobaqepësi, apo kur t'i blini ato duhet të jenë të gjëra dhe sipër kyçit të këmbes.

Sepse ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
C`do gje qe bie poshte nyjes se këmbës prej teshave e ka vendin në zjarr.

Kur pantollonat të jenë kështu atëherë Muslimani s'ka veshur pantollona të kafirave dhe këta lloj pantollonash nuk tregojnë auretin.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#35 ne: 07-09-2005, 13:34:15

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/i][/color]


Pyetja: Nr: (26)


Tek ne nëse do të hapësh ndonjë dyqan për të shitur, apo për të bërë edhe sende të tjera që kanë lidhje me shtetin duhet që t'u japësh rrushfet zyrtarëve që të të japin leje për aktivitetin që dëshiron të bësh.
A lejohet kjo gjë për muslimanin???Pergjigje:Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
E ka mallkuar All-llahu s.u.t. dhënësin dhe marrësin e rrushfetit.

Por ç`farë është rrushfeti ?

Rrushfet janë ato para, apo sende të tjera që jepen për të bërë të drejtën (hakkun) të kotë (batil) ose të kotën të vërtetë.

Kjo është harram.

Kurse nëse ti dëshiron të bësh një send që është i drejtë, por ty s'ta hapin rrugën, pa dhënë para apo sende të tjera, atëherë këto sende që jep ti, për të bërë një send që është i drejtë nuk është rrushfet për ty, por për atë që e merr.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#36 ne: 07-09-2005, 13:50:17

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (27)


A lejohet që një njeri i shëndoshë t'i japi një pjesë të trupit të tij (veshkë apo diçka tjetër) një të sëmuri që ka nevojë për këtë pjesë ?Pergjigje:


Kjo gjë nuk është e lejuar përveç në disa raste.
Nuk është e lejuar që njeriu ta prishë një pjesë të trupit të vet për t'ia dhënë atë një tjetri.

Pse ?

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Nuk lejohet t'i bësh padrejtësi (dëm) vetes dhe nuk lejohet t'i bësh dëm tjetrit.

Kur njeriu heq një pjesë të trupit të tij dhe don me ia dhënë tjetrit ky i bën dëm vetes.
P.sh. Mund të ndodhë që një njeri i jep një veshkë tjetrit dhe më vonë të sëmuret vetë dhe kjo mund të bëhet shkak që ky të vdesë.

Një hadith thotë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Njeriu njëherë duhet të kujdeset për veten pastaj për të tjerët.

Por rasti kur kjo gjë lejohet është kur personi që jep një pjesë të trupit të tij është kafir.

Nëse kafiri është gjallë dhe jep një pjesë të trupit kjo lejohet .
Por nëse ai është i vdekur nuk lejohet që të hiqet pjesë nga trupi i tij, përveç nëse ai para se të vdiste ka lënë diç të shkruar që thotë:

Unë pasi të vdesë ia jap këtë organ filanit.

Kurse për muslimanin edhe pasi të vdesë nuk lejohet një gjë e tillë.

Pse ?

Ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
T'ia thyesh dhëmbin një besimtari që ka vdekur është një lloj sikur t'ia kishe thyer kur ai ishte gjalle.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#37 ne: 07-09-2005, 13:55:46

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (28)A është i detyrueshëm mësimi i gjuhës arabe për nxënësit apo nxënëset e dijes.?


Pergjigje:


Mësimi i arabishtes është detyrë (Uaxhib).

Pasi një musliman nuk mund te kuptojë atë ç`farë ka thënë All-llahu s.u.t. në Kur'an dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) në hadith pa mësuar arabishten.

Dijetarët thonë:
Gjëja pa të cilën nuk mund të plotësohet uaxhibi, është vetë uaxhib.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#38 ne: 07-09-2005, 14:11:53

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (29)


A a lejohet të mësojmë psikologji (filozofi)???Pergjigje:


Nuk është mirë që të merremi me mësimin e psikologjisë.

Pse ?

Sepse shumë çështje të psikologjisë janë në kundërshtim me Sheriatin Islam.

Ai që do me mësu psikologji duhet të jetë hoxhë i madh, që kur të lexojë një çështje në psikologji ta dallojë nëse është në kundërshtim me Sheriatin apo jo.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#39 ne: 07-09-2005, 14:16:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (30)


Po nga degët e tjera që kanë lidhje me këtë botë, a lejohet që të mësojmë ?
Si p.sh.: Inxhineri, Mjekësi etj. ?Pergjigje:Mësimi nga këta degë është farz kifaje për Muslimanët.

Disa Muslimanë e kanë Detyre që të jenë doktora, inxhiniera etj.

Pra me mësu psikologji (ilmul nefs) nuk lejohet, kurse mësimi nga degët e tjera është farz kifaje për disa Muslimanë.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#40 ne: 10-09-2005, 13:50:42

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (31)


Si vendoset [fillimi] i muajit Ramazan?


Pergjigje:


Fillimi i muajit te Ramazanit vendoset ose me pamjen e Hënës së re, ose me kalimin e 30 ditëve të muajit Shaban.
 
Kjo bazohet në thënien e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
"Dhe nëse e shihni atë [hënën e re të Ramazanit] atëherë agjëroni, dhe nëse e shihni atë [Hënën e re në Sheual] atëherë ndërprejeni agjërimin. Dhe, nëse retë bllokojnë pamjen tuaj, atëherë plotësoni tridhjetë ditë të Shabanit.


Marrur Nga: Fik`hul Ibadat. Faqe: 172.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.


 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#41 ne: 10-09-2005, 14:15:37

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (32)


A është e lejueshme për Muslimanin që të mbështetet në kalkulimet Astronomike me qëllim që të vendosë fillimin dhe mbarimin e agjërimit apo patjetër duhet të shihet Hëna e re?


Pergjigje:


Sheriati Islam është nje ligjvënie e mëshirshme dhe është e përgjithshme.

Vendimet e tij janë të përshtatshme për tërë njerëzit dhe xhinët në pozitat e tyre të ndryshme, qofshin ata dijetarë apo analfabetë, qytetarë apo katundarë, dhe për këtë arsye All-llahu s.u.t. e ka lehtësuar për ta mënyrën për të vendosur orarin për format e ndryshme të adhurimit.

Ai ka bërë shenja që tregojnë fillimin dhe mbarimn e tyre, dhe tërë njerëzit mund të marrin pjesë në vendosjen e kësaj.

Ai bëri, për shembull, perëndimin e diellit si shenjë për fillimin e namazit të akshamit dhe mbarimin e kohës së ikindisë.
Ai bëri perëndimin e horizontit të kuq si fillim të namazit të jacisë.
Ai bëri pamjen e Hënës së re pasi ajo kishte qenë e fshehur nga fundi i muajit të kaluar dhe Ai nuk na ka ngarkuar me vendosjen e fillimit të muajit hënor me anë të metodave që vetëm pak njerëz i dinë, siç janë njohuritë mbi yjet dhe shkenca e astronomisë.

Në këtë mënyrë e ka bërë teksti nga Libri [Kur'ani] dhe Suneti pamjen e Hënës së re dhe diktimin e saj si shenjë për muslimanët për të filluar agjërimin e muajit të Ramazanit, siç ishte pamja e hënës së re të Sheualit si shenjë për ta ndërprerë agjërimin. Situata është poashtu e njëjtë kur vendoset Kurban Bajrami dhe dita e Arafatit.

All-llahu s.u.t. ka thënë:
Ai midis jush që jeton muajin e Ramazanit duhet ta agjërojë atë. Bekare, 189.

Dhe Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kur ta shihni atë (Hënën e re) atëherë agjëroni dhe kur ta shihni atë (prapë) ndërprejeni agjërimin. Nëse pamja juaj dobësohet (për shkak të reve apo mjegullës) plotësoni periudhën tridhjetë ditëshe.

Kështu Ai (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) na urdhëroi që agjërimi të fillojë me vërtetimin e pamjes së Hënës së re të Ramazanit dhe mbarimin e muajit të agjërimit me vërtetimin e Hënës së re të Sheualit.
Ai (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk e lidhi ndonjë nga këto me kalkulimin astronomik e as me lëvizjen e yjeve.

Bazuar në këtë, njerëzit vepronin në kohën e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe në kohën e Halifeve të drejtë, katër imamëve dhe tre gjeneratave të para për të cilat Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dëshmoi me mirësi dhe dobi.

Kështu që kthimi tek shkenca e astronomisë për të vërtetuar muajt hënorë në fillimin dhe mbarimin e formave të adhurimit pa pamjen e vërtetë, është nga bidatet (risitë në fe) që s'kanë kurrfarë të mirë në to dhe e cila s'ka bazë në Sheriat.

Dhe Mbretëria e Arabisë Saudite po mbahet fort për atë në ç`ka kanë qenë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe paraardhësit e devotshëm, (selefus-salih) duke vërtetuar fillimin dhe mbarimin e muajit të Ramazanit, Bajrameve dhe kohës së haxhit dhe të ngjashmet me këto me pamjen e Hënës.

Dhe e tërë e mira është në ndjekjen e paraardhësve (selefus-salih) në çështjet e fesë dhe tërë e keqja është në bidatet që qenë prezantuar në fe.

All-llahu s.u.t.  na mbroftë ne dhe të gjtihë Muslimanët nga të gjitha sprovat, qofshin të hapura apo të fshehta.

Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ...............


Marrur Nga: Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 368

Komiteti i Përhershëm për Kërkime Islamike dhe Fetua, i përbërë nga:
Kryetar: Shejkh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (rahimehull-llah).
Zëvendëskryetar: Shejkh Abdur-Rezak Afifi (rahimehull-llah).
Anëtar: Shejkh Abdullah ibn Gudejan (hafidhahull-llah).
Anëtar: Shejkh Abdullah ibn Ku'ud (hafidhahull-llah).DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#42 ne: 11-09-2005, 14:28:42
ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (33)


Kur bëhet detyrë agjërimi për fëminë, dhe cili është kufiri i viteve ?


Pergjigje:


Fëmia urdhërohet të falë Namaz kur ai mbërrin moshën shtatë vjeç, dhe rrihet për ta falur atë (namazin) në moshën dhjetë vjeç, dhe bëhet detyrë për të kur ai hyn në pubertet.
 
Dhe puberteti vendoset nga:
1) Sekretimi i spermës për shkak të nxitjes (seksuale).
2) Paraqitja e qimeve në organet gjenitale.
3) Pasja e ëndërrave 'të lagështa', nëse sperma sekretohet.
4) Mosha pesëmbëdhjetë vjeç.

Poashtu edhe në rastin e femrës, veç faktit që asaj i vijnë edhe menstruacionet.
 
Burimi për të sipërpërmedurën është ç`farë kanë transmetuar Imam Ahmed (rahimehull-llah) dhe Ebu Daud (rahimehull-llah) nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Urdhëroni fëmijët tuaj të falen në moshën shtatë vjeç dhe rrihni ata për t'u falur në moshën dhjetë vjeç, dhe ndani ata nga njëri-tjetri në krevat.
 
Poashtu, Transmentohet nga A'isha (radiall-llahu anhuma) se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Pena (detyrimi) është ngritur nga tre (individë):
Ai që fle derisa të çohet, fëmia i ri derisa të mbërrijë pubertetin, dhe i sëmuri mentalisht derisa të kuptojë.
 

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte: Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga: Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 1787


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.
« Editimi i fundit: 13-09-2005, 02:39:30 nga Isra »

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#43 ne: 13-09-2005, 07:23:01

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (34)


Kush është vendimi përsa i përket kompensimit të agjërimit ?


Pergjigje:


Kushdo që ndërpret agjërimin e tij apo s'ka mundësi të agjërojë gjatë Ramazanit për shkak të ndonjë shkaku që e lejon Sheriati, atëherë prej tij kërkohet ta kompenzojë atë ditë.
Siç është, agjërimi i të cilit anulohet për shkak të bërjes së marrëdhënieve seksuale apo tjetër pos kësaj.
 
Në rast të këtillë, prej tij kërkohet të kompenzojë agjërimin për këtë ditë, siç ka thënë All-llahu s.u.t:
........…numri i njëjtë (duhet të kompenzohet) për ditët tjera. Bekare, 184.
 
Është e rekomandueshme që ai ta shpejtojë kompensimin e asaj që ka humbur gjatë Ramazanit për ta liruar veten nga përgjegjësia. Njëlloj, është e rekomandueshme që ai ta kompenzojë atë që ka humbur me anë të agjërimit rresht, ngaqë veprimi i këtillë është sikur të kesh agjëruar (gjatë Ramazanit).
 
Mirëpo, nëse ai nuk e kompenzon menjëherë atë ç`farë ka humbur, është e lejueshme për të ta vonojë atë. Kjo ngaqë jetëgjatësia e disponueshme (për të kompenzuar agjërimin e humbur) është e hapur (deri para Ramazanit të radhës).
 
Përsa u përket të gjitha këtyre detyrimeve, përbrenda të cilave jetëgjatësia për atë që është e detyrueshme për një person është e hapur, atëherë është e lejueshme të vonohet bërja e saj për sa kohë që ekziston qëllimi i fortë për ta bërë atë.

Po ashtu është e lejueshme të kompenzohen ditët me ndërpreje. Sidoqoftë, nëse s'ka kohë të mjaftueshme gjatë muajit Shab'an i cili i paraprin Ramazanit të radhës, kompensimi i ditëve rresht bëhet i detyrueshëm, duke pas parasysh se s'është e lejueshme të vonohet deri në Ramazanin e radhës pa ndonjë shkak të arsyetushëm nga Sheriati.

Është transmetuar nga e Aishaj (radiall-llahu anhuma), se ajo ka thënë:
Unë kisha ditë për të kompensuar nga Ramazani dhe ndodhte të mos isha në gjendje t'i kompenzoja deri në Sha'ban". Mbi vërtetësinë e këtij transmetimi kanë rënë dakord el-Buhari dhe Muslim.  

Pra, ky hadith tregon që periudha kohore përbrenda së cilës është e lejueshme të kompensohen ditët e humbura të Ramazanit, është e hapur (deri para Ramazanit të radhës).
Nëse ai do ta vononte kompensimin e agjërimit deri në Ramazanin e radhës, atëherë prej tij kërkohet të agjërojë Ramazanin në vazhdim dhe pastaj ta kompensojë agjërimin e humbur nga viti i kaluar.

Kjo veç të ushqyerit të një personi të varfër me gjysëm sa`a të ushqimit me ushqim të vendit (ku jeton) për ç`do ditë. Dhe, nëse shkaku për vonimin e kompensimit të tij deri para Ramazanit të radhës është i pranueshëm nga Sheriati, atëherë ai thjesht vetëm duhet t'i kompensojë ditët e humbura nga Ramazani i kaluar.

Nëse ai vdesë përpara Ramazanit të radhës ndërsa ende ka pasur për të kompensuar agjërim nga Ramazani i kaluar, atëherë asgjë s'kërkohet nga ai meqë ai vdiq përbrenda periudhës së lejueshme kohore.

Njëlloj, nëse ai vdesë pas Ramazanit të radhës dhe shkaku për vonim është i arsyetum nga Sheriati, siç është sëmundja dhe udhëtimi, atëherë asgjë s'kërkohet nga ai (nga prona (pasuria) që ai lë pas).
 
Mirëpo, nëse shkaku për vonimin ka qenë jo i pranueshëm nga Sheriati, atëherë është e detyrueshme të gjobitet nga prona (pasuria) që ai ka lënë pas, e cila mjafton për t'u ushqyer një person i varfër për ç`do agjërim që ka mbetur për t'u kompensuar.
Veç kësaj, nëse ai vdesë ndërsa ka pasur për të kompensuar agjërim, siç është agjërimi haraç apo një agjërim i detyrueshëm për shkak të ndonjë lëshimi në kryerjen e haxhit, atëherë nga ai kërkohet të ushqejë një person të varfër për ç`do agjërim që ka mbetur për t'u kompensuar.

Kjo bëhet nga pasuria (prona) që ai ka lënë pas, duke pasur parasysh që s'kërkohet nga askush të kompensojë në vend të tij.

Shkaku për këtë është se ky lloj agjërimi nuk lejon dikë tjetër të agjërojë në vend të tij ndërsa ai është gjallë, dhe njëlloj është rasti kur ai të vdesë. Dhe ky është mendimi i dijetarëve.
 
Dhe, kushdo që vdesë ndërsa ai ka për të kompensuar për shkak të ndonjë zotimi që ai ka bërë, atëherë është e rekomandueshme për atë që është përgjegjës për çështjet e tij pas vdekjes së tij që të agjërojë në vend të tij, siç vërtetohet në Sahihun e Bukharit dhe Muslimt.

Një grua erdhi te Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) dhe tha:
Nëna ime ka vdekur ndërsa ka pasur të kompensojë për shkak të një zotimi që ajo kishte bërë. A të agjërojë në vend të saj?" Ai tha: Po.

Përsa i përket atij që është përgjegjës për çështjet e tij pas vdekjes së tij, atëherë kjo nënkupton trashëgimtarin.


Marrur nga: Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 271-272.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#44 ne: 20-09-2005, 07:32:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (35)


çfarë kërkohet nga ai që s'është i aftë të agjërojë për shkak të moshës së shtyrë apo sëmundjes së zgjatur.


Pergjigje:


All-llahu s.u.t. e ka bërë të detyrueshëm agjërimin e muajit Ramazan për të gjithë muslimanët që kanë mundësi, dhe për ata që kanë shkak të vlefshëm islamikisht dhe kanë mundësi ta bëjnë këtë më vonë, atëherë ata duhet ta kompensojnë agjërimet e humbura.
Ekziston edhe një tjetër kategori për t'u marrë në konsiderim dhe ata janë të cilët s'janë të aftë të agjërojnë gjatë Ramazanit dhe jashtë tij, për shkak të moshës së vjetër apo sëmundjes së vazhdueshme. Në këtë rast, All-llahu s.u.t. i ka lehtësuar këto çështje për ta duke kërkuar nga ata që thjesht vetëm të ushqejnë një person të varfër me një gjysëm sa`a nga ushqimi i përditshëm në vendin ku jeton për ç`do ditë (të Ramazanit), duke qenë kjo zëvendësim për agjërimin.

All-llahu s.u.t. thotë:
All-llahu nuk e rëndon një person përtej mundësive të tij. Bekare, 286.
 
Ai thotë:
Dhe përsa u përket atyre që mund të agjërojnë me vështirësi (d.m.th njeriun plak, etj) ata kanë (zgjidhje ose të agjërojnë ose) për ta ushqyer një nevojtar (ç`do ditë). Bekare, 184.

Në lidhje me këtë, Ibn Abbas (radiallahu anhu) shpjegon:
Kjo është për të vjetrit që s'mund të agjërojnë.
Buhari.
 
Përsa i përket atij që vuan nga sëmundja e vazhdueshme, vendimi për të është si për të vjetrin, në atë se nga ai poashtu kërkohet që ta ushqejë një person të varfër për ç`do ditë të Ramazanit.

Përsa i përket atij që s'është i aftë të agjërojë për shkak të ndryshimit të rrethanave, siç është:
Udhëtari
Ai që është i sëmurë dhe pritet të bëjë më mirë.
Gruaja shtatëzënë apo gjidhënësja e cila ka frikë për vetveten apo fëminë e saj.
Gruaja me menstruacione apo ajo që ka gjakderdhje të paslindjes dhe kushdo që bie në ndonjërën nga kategoritë e mësipërme, nga ai/ajo kërkohet që kompensojë agjërimin që humb për shkak të rrethanave të pranueshme islamikisht, siç thotë All-llahu s.u.t:
…dhe kushdo që sëmuret apo është duke udhëtuar, numër të njëjtë (ditësh që ai nuk ka agjëruar duhet të kompensohen) nga ditët tjera. Bekare, 185.
 
Pra, ai që është i sëmurë seriozisht në mënyrë që agjërimi do ta dëmtonte atë dhe udhëtari që e ka të lejueshëm shkurtimin e namazeve të detyrueshme, atëherë është nga Suneti që ata të përmbahen nga agjërimi në të tilla rrethana, siç thotë All-llahu s.u.t:
…numër të njëjtë (ditësh që ai nuk ka agjëruar duhet të kompensohen) nga ditët tjera. Bekare, 185.

Poashtu, All-llahu s.u.t. thotë:
All-llahu ka për qëllim t'ua lehtësojë juve, dhe Ai nuk do që t'i vështirësojë gjërat për ju. Bekare, 185.

Dhe dihej që Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) parapëlqente më të lehtën nga dy zgjidhjet e lejueshme.

Është përmendur në Sahihun e Bukhariut dhe të Muslimt, se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)ka thënë:
S'është devotshmëri që të agjërohet gjatë udhëtimit.

Mirëpo, nëse udhëtari dhe ai që ka qenë mjaft i sëmurë agjërojnë megjithë vështirësitë gjatë agjërimit, atëherë ai agjërim do të jetë korrekt ndonëse kjo nuk pëlqehet.
 
Përsa i përket gruas me menstruacione dhe asaj që ka gjakderdhje të paslindjes, atëherë s'është e lejueshme për to të agjërojnë në gjendje të tillë (derisa të plotësojnë afatin përkatës dhe të marrin gusl të pastrimit).
 
Në lidhje me gruan shtatzënë dhe gjidhënësen, atëherë është e detyrueshme për to të kompensojnë agjërimet dhe ditët që kanë humbur pasi të kalojë Ramazani.
Veç kësaj, ajo që s'ka agjëruar për shkak të frikës për fëminë e saj, atëherë është e detyrueshme për të që ta ushqejë një person të varfër për ç`do ditë të humbur.
Është e detyrueshme për muslimanët ta bëjnë qëllimin për agjërimin e detyrueshëm gjatë natës para ditës së agjërimit, siç është agjërimi i Ramazanit, apo agjërimi për një zotim apo betim, duke pohuar shkakun për të cilin ai po agjëron, dmth Ramazanin, gjobën, apo për shkak të ndonjë zotimi.
 
Kjo bazohet në hadithin e Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) i cili ka thënë:
Vërtet, veprat janë sipas qëllimit dhe secilit do t'i takojë ajo për ç`farë ka pasur qëllimin…

Dhe nga  Aishja, transmentohet se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kushdo që nuk bën qëllimin (nijetin) para se të mbërrijë Sabahu, agjërimi i tij s'është korrekt.

Pra, është e detyrueshme të bëhet qëllimi për një agjërim të detyrueshëm gjatë natës përpara ditës së agjërimit. Kushdo që bën qëllimin gjatë ditës, i tilli është sikur ai që zgjohet vonë pas Sabahut dhe pa ngrënë asgjë, atëherë agjërimi i tij s'pranohet nëse ai ka bërë qëllimin pas zgjimit në këtë gjendje.
 
Mirëpo, është e lejueshme për agjërimet vullnetare në atë që qëllimi është i pranueshëm nëse ai bëhet gjatë ditës, meqë Aishja transmeton se Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) e vizitoi atë në shtëpinë e saj një ditë prej ditësh dhe tha:
A ke ndonjë gjë për të ngrënë?
[color=Red[b]]...ajo u përgjigj: Jo.[/b][/color]
Kështu ai tha:
Atëherë, unë po agjëroj.
Muslim.

Vini re, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) nuk po agjëronte në atë kohë, meqë ai kishte kërkuar ushqim.
Pra në këtë ka dëshmi për lejimin e vonimit të bërjes së qëllimit për të agjëruar me kusht që agjërimi të jetë vullnetar.
 
Shënim:
Kushti për pranimin e qëllimit për të agjëruar një agjërim vullnetar gjatë ditës, është që ju të mos keni ngrënë apo pirë asgjë prej sabahut e as të keni bërë ndonjë gjë që e zhvlerëson agjërimin.
Nëse ai bën ndonjë nga këto, atëherë agjërimi për atë ditë s'është i pranueshëm. Në këtë drejtim, s'ka dallim opinionesh mes dijetarëve.Marrur nga: Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 273-275.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#45 ne: 20-09-2005, 16:49:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (36)


A bëhet mosbesimtar (kafir) ai që nuk agjëron, edhe nëse s'është i sëmurë apo ndonjë gjë tjetër, përkundër faktit se ai fal namazet e detyrueshme ?


Pergjigje:


Ai që nuk agjëron për shkak se refuzon detyrimin e tij është mosbesimtar (kafir) sipas konsensusit.
Përsa i përket atij që nuk agjëron për shkak të përtacisë dhe neglizhencës, atëherë ai nuk bëhet mosbesimtar (kafir), mirëpo ai është në një rrezik të madh për shkak të lënies së një shtylle nga shtyllat e Islamit mbi detyrimn e së cilës është rënë dakord.
 
Dhe me All-llahu s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.
................... ................... ................... ................... ................... ................... .............Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 6060.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#46 ne: 20-09-2005, 17:31:33

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]


Pyetja: Nr: (37)


Ne vërejmë disa Muslimanë që po lënë pas dore Namazet e tyre gjatë muajve të vitit, dhe kur vjen Ramazani, ata nguten për t'u falur, agjëruar dhe për të lexuar Kur'an, si qëndron puna me agjërimin e tyre dhe ç`farë i këshilloni ju ata ?


Pergjigje:


Agjërimi i tyre është korrekt, meqë s'është i shoqëruar me diçka që e prish atë. Mirëpo, këshilla ime për ta, është që ata ta kenë frikë All-llahun s.u.t. dhe ta adhurojnë Atë sipas asaj që është ligjësuar për ta në të gjitha kohët, me të gjitha mundësitë që kanë.
Personi nuk e di se kur do ta mbërrijë vdekja papritmas, dhe është e mundshme që ata të presin për muajin e Ramazanit të arrijë dhe nuk e jetojnë atë.
All-llahu s.u.t. nuk ka caktuar për robërit e Tij ndonjë kufi përveç vdekjes, siç thotë Ai:
Adhuroje Zotin tënd deri sa të të vijë çasti që është i sigurt. Hixhr: 99.

D.m.th deri sa të afrohet vdekja, e cila është më se e sigurt.


Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitab Ed-da'ueh, vëllimi 1, faqe 187.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#47 ne: 20-09-2005, 17:38:36ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/color][/b]Pyetja: Nr: (38)


A kondiserohet Provimi, si arsyetim i vlefshëm për të mos agjëruar gjatë Ramazanit ?
Shkaku për këtë janë disa fetua që po qarkullojnë midis nesh, të cilat lejojnë mosagjërimin gjatë Ramazanit për këdo që ka frikë se do t'i hiqet mendja dhe s'do të mund të koncentrohet.
Dhe, a është e lejueshme të dëgjohen prindërit (nëse ata të thonë të mos agjërosh ndërsa jam në provim) për atë se i kanë dëgjuar këto fetua që lejojnë mosagjërimin (gjatë Ramazanit nëse kemi provim) ?
Ne presim nga ju një përgjigje të shpejtë për problemet që këto fetua kanë shkaktuar, dhe All-llahu s.u.t. jua shpërbleft të gjithëve me të mira.


Pergjigje:


Provimet shkollore dhe ajo që është e ngjashme me këtë nuk konsiderohen si shkak i pranueshëm për lejimin e mosagjërimit gjatë Ramazanit.

Dhe s'është e lejueshme të dëgjohen prindërit ndërsa kundërshtohet Krijuesi (duke bërë një akt të tillë).
Madje, bindja është vetëm në atë që është e mirë, siç përmendet në hadithin e vërtetë të Profetit (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem).
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alhi ue sel-lem) mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 9601.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#48 ne: 20-09-2005, 17:39:50

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (39)


Në fshatin tonë është një njeri që punon në një dyqan buke.
Ai është njeri që falet dhe agjëron Ramazanin, dhe i tërë falënderimi i takon All-llahut s.u.t.
Mirëpo, ai më pyeti nëse është e lejueshme për të që të mos agjërojë gjatë Ramazanit, duke pasur parasysh që ai punon në afërsi të zjarrit të madh ndërsa pjek bukë tërë ditën dhe ndërsa agjëron.
Për shkak të kësaj, ai ndjehet skajshmërisht i etur dhe i rraskapitur në punë. Kështu që pres nga ju të më favorizoni me një përgjigje të qartë lidhur me këtë, dhe All-llahu s.u.t. jua shpërbleft të gjithëve, insha`allah.


Pergjigje:


S'është e lejueshme për këtë njeri që të mos agjërojë (gjatë Ramazanit), madje është e detyrueshme për të të agjërojë.
Fakti që ai pjek gjatë ditës në Ramazan s'është shkak (i pranueshëm) për të mos agjëruar.
Pra, atij i takon që të punojë sipas mundësive që ai ka.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 13489.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#49 ne: 20-09-2005, 17:40:41

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (40)


Babai im është afërsisht 70 vjeç, dhe ka tre vjet, që ai është i dëmtuar me një sëmundje që shpresoj nga All-llahu s.u.t. se është mëshirë për të dhe shlyerje mëkatesh.
Kjo (sëmundje) ka bërë që ai të jetë i paaftë të agjërojë, në atë masë saqë nëse ai agjëron, dëgjimi, shikimi dhe vetja e tij prishen.
Pra, ai s'është i aftë ta agjërojë Ramazanin. Na informoni se ç`farë duhet bërë ?


Pergjigje:


Nëse gjendja e babait tënd është siç thatë, atëherë agjërimi i Ramazanit s'është i detyrueshëm për të, por është e detyrueshme për të që ta ushqejë të varfërin për ç`do ditë të Ramazanit me gjysëm sa`a elb apo grurë, hurme, oriz, apo me atë që e ushqen familjen e tij.

Kjo bazohet në thënien e All-llahut s.u.t:
Kini frikë All-llahun aq sa keni mundësi. Tegabun: 16.

Dhe thënia e Tij s.u.t:
All-llahu nuk e rëndon asnjë njeri pertej mundësive të tij. Bekare: 286.

Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 2689.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  
 

Disa pyetje per faktorin nderkombetar

Nisur nga M A XRubrika Aktualiteti

Postimi i fundit 25-05-2020, 21:46:29
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per Ekonomine

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:14:09
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Fizike

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:42:08
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Biologji

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:43:44
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per te Drejten Civile

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:52:45
nga M A X