×

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

Pyetje dhe përgjigje me dijetarët e arabisë saudite dhe shejh Albanin

· 266 · 20709

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#50 ne: 21-09-2005, 07:09:43

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.[/i
][/b][/color]Pyetja: Nr: (41)Nëse gruaja fut gishtin e saj brenda në vaginë ndërsa pastrohet (pas urinimit), apo nëse ajo vendos pomadë apo tabletë (brenda në vaginën e saj) për trajtim mjekësor, apo nëse doktoresha e vendos dorën e saj apo ndonjë instrument mjekësor (brenda në vaginën e saj), a e bën të detyrueshme guslin ndonjëra nga këto ?
Dhe, nëse kjo ndodh gjatë muajit të Ramazanit, a e ndërpren kjo agjërimin e saj dhe a kërkohet nga ajo që ta kompenzojë agjërimin ?


Pergjigje:


Nëse ndodh ndonjëra nga këto që përmendët, atëherë s'është i detyrueshëm gusli i xhunubllëkut (gjendja e papastërtisë së madhe) dhe as që ndërprehet agjërimi si rezultat I kësaj.
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 9881.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#51 ne: 21-09-2005, 07:14:34

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (42)


A e ndërpren agjërimin injeksioni anastezik në trup ?
Dhe  gjaku i cili rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit ?


Pergjigje:


Asnjëra nga këto dyja nuk e ndërpren agjërimin, mirëpo, duhet të kihet kujdes të mos gëlltitet gjaku që rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit.


Marrur Nga:
Fetaua Ibni Uthejmin, vëllimi 1, faqe 511-512.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#52 ne: 21-09-2005, 07:35:09

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (43)


Cilat janë gjërat që e ndërpresin agjërimin. ?


Pergjigje:


Është e detyrueshme për Muslimanët të dinë tërë atë që zhvlerëson agjërimin për t'u ruajtur nga ato.

Ato përfshijnë:
 
1) Mërrëdhënia seksuale:
Kurdo që agjëruesi bën marrëdhënie seksuale, agjërimi i tij zhvlerësohet. Si pasojë, nga ai kërkohet të kompensojë agjërimin për atë ditë në të cilën ai ka pasur marrëdhënie seksuale veç gjobitjes (kefaret) së lirimit të një robi.
Nëse ai s'ka mundësi të gjejë një rob apo mjete financiare të barabarta me këtë, atëherë nga ai kërkohet të agjërojë dy muaj rresht.
Nëse ai s'është i aftë të agjërojë dy muaj rresht për shkak të një shkaku të pranuar nga ana e Sheriatit, ai duhet të ushqejë 60 të varfër me nga gjysëm sa`a secilin me ushqim që është i zakontë në vendin ku jeton.

2) Sekretimi i spermës:
Si rezultat i puthjes, prekjes me epsh, masturbimit apo shikimit të vazhdueshëm në atë që nxit epshin.
Në këtë rast, agjërimi zhvlerësohet dhe nga ai kërkohet ta kompensojë atë ditë pa paguar gjobën, meqë pagimi i gjobës është i veçantë për bërjen e marrëdhënieve seksuale.
 
3) Ngrënia dhe pirja qëllimisht:
Për shkak të asaj ç`farë thotë All-llahu s.u.t:
…hani dhe pini derisa të bëhet i dallueshëm peri i bardhë (drita) nga peri i zi (errësira e natës), Atëherë, plotësojeni agjërimin tuaj deri në muzg. Bekare: 187.
 
Përsa i përket atij që han dhe pin nga harresa, atëherë kjo nuk ndikon në agjërimin e tij, siç përmendet në hadithin vijues:
 
Kushdo që nga harresa han dhe pin, ai duhet ta plotësojë agjërimin e tij, se vërtet ishte All-llahu s.u.t. që i ofroi atij ushqim dhe pije.

Dhe nga ajo që ndërpren agjërimin është uji dhe substancat tjera që kalojnë nëpër fytin e tij nëpërmjet hundës së tij.
Kjo njihet si Es-se'uf. Kjo vlen edhe për marrjen e injeksioneve ushqyese drejtpërdrejt në venë dhe marrjen e transfuzionit të gjakut gjatë agjërimit.
Të gjitha këto e zhvlerësojnë agjërimin, ngaqë përbëjnë ushqim për trupin.
 
Përsa i përket injeksionit joushqyes, është më mirë për personin që agjëron t'i shmanget kësaj për të mbrojtur agjërimin e tij.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Lëre atë që është e dyshimtë për atë që s'është e dyshimtë.
Dhe kështu vonoje atë deri pas ndërprerjes së agjërimit pas kohës së akshamit.
 
4) Përsa i përket nxjerrjes së gjakut:
Nëpërmjet hedhjes së kupave, apo hapjes së venës, apo dhënies së gjakut për shkaqe mjekësore, atëherë e tërë kjo e zhvlerëson agjërimin.
Përsa i përket dhënies së sasisë së pakët të mostrave të gjakut për shkaqe testuese, atëherë kjo nuk ndikon në agjërimin. Njëlloj, kjo vlen edhe për rrjedhën e paqëllimtë të gjakut që rezulton nga gjakderdhja e hundës, lëndimit apo nxjerrjes së dhëmbit. Të gjitha këto nuk ndikojnë në agjërimin.

5) Vjellja e qëllimtë:
Po ashtu zhvlerëson agjërimin. Mirëpo, agjërimi nuk ndikohet nëse ai kaplohet dhe detyrohet të vjellë pa pasur këtë për qëllim.

Kjo bazohet në thënien e Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem)
Kushdo që kaplohet (dhe detyrohet) të vjellë, nga ai s'kërkohet të kompensojë (për atë ditë) dhe kushdo që vjell qëllimisht, ai duhet ta kompensojë (agjërimin për atë ditë).

Agjëruesi nuk duhet ta teprojë në bërjen e gargarës dhe futjen e ujit në hundë (gjatë abdesit), ngaqë ka mundësi që uji ta kalojë fytin e tij dhe në këtë mënyrë të hyjë në barkun e tij.

Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Futeni ujin thellë në hundë përveç kur jeni agjërueshëm.
 
Përdorimi i misuakut (shkop dhëmbësh) nuk ndikon në agjërimin, madje kjo është e rekomandueshme, qoftë gjatë agjërimit apo ndryshe, gjatë ditës.
Agjërimi i tij nuk ndikohet nëse në bark hyn pluhuri apo madje edhe një mizë.
Është e detyrueshme për agjëruesin të përmbahet nga gënjeshtra, përgojimi dhe sharja, edhe nëse dikush e shan atë.

Në këtë rast, ai duhe të thotë:
Vërtet, unë po agjëroj.  

Padyshim disa njerëz e kanë lehtë të përmbahen nga ushqimi dhe pija, por u vjenë shumë vështirë ta lënë atë që u është bërë zakon atyre nga e folura dhe veprat e këqija.

Për këtë shkak disa nga paraardhësit e devotshëm (Selefus-Salih) kanë thënë:
Lloji më i lehtë i agjërimit është përmbajtja nga ushqimi dhe pija.
 
Pra, i takon Muslimanit që ta ketë frikë All-llahun s.u.t. dhe të jetë i vetëdijshëm për Të dhe madhështinë e Tij, dhe faktin që Ai sheh tërë atë ç`farë ne bëjmë, në mënyrën që absolutisht asgjë nuk mbetet e fshehur nga Ai.
a`Në bërjen e kësaj, ai duhet ta mbrojë agjërimin e tij nga të gjitha ato që e zhvlerësojnë atë apo zbresin nga shpërblimi i tij, që agjërimi i tij të mbetet korrekt dhe, inshall-llah, të pranohet nga All-llahu s.u.t.
 
Është me vend që agjëruesi të preokupohet me përkujtimin e All-llahut s.u.t, duke lexuar Kur'an dhe duke shtuar namazet nafile (vullnetare).
 
Ndodhte që kur paraardhësit e devotshëm (Selefus-Salih) agjëronin, ata uleshin brenda në xhami dhe thoshin:
Do ta mbrojmë agjërimin tonë dhe s'do të përgojojmë askë.
 
Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) ka thënë:
Kushdo që nuk braktisë të folurën dhe veprën e keqe, All-llahu s.u.t. nuk ka nevojë që Ai ta lë ushqimin dhe pijen e tij (d.m.th. agjërimin).

Kjo ngaqë përpjekja për t'iu afruar All-llahut s/u/t/ s'plotësohet thjeshtë vetëm me lënien e dëshirave tona personale (të ngrënies dhe pirjes, etj).
Por, kjo bëhet duke lënë atë që ka ndaluar All-llahu s.u.t. për të gjitha kohët, siç është gënjeshtra, shtypja dhe të ngjashme me këto.

Në një transmetim, Ebu Hurejra (radiall-llahu anhu) ka thënë:
Agjërimi pranohet si adhurim për sa kohë që asnjë Musliman nuk përgojohet apo dëmtohet.
 
Dhe është transmetuar nga Enes Ibn Malik (radiall-llahu anhuma), i cili ka thënë:
Ai që ka përgojuar njerëzit gjatë agjërimit, në të vërtetë nuk ka agjëruar.


Marrur nga:
Mulekh-khesul Fik`hi, vëllimi 1, faqe 268-270.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#53 ne: 21-09-2005, 07:40:08

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte Pyetur Komisioni i Perhershem Per Fetaua Ne Arabine Saudite.
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (44)


A është e lejueshme të përdoren pikat për sy gjatë ditëve të Ramazanit ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme dhe kjo nuk anulon agjërimin sipas opinionit të saktë nga dy opinionet.
 
Dhe me All-llahun s.u.t. qëndron suksesi, dhe All-llahu s.u.t. dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi Profetin tonë Muhammed (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.


................... ................... ................... ................... ................... ................... .............
Verejte:
Ne Fetuat qe jipen nga Komisioni i Perhershem, ne disa prej tyre gjenden emrat e disa Dijetareve, edhe kjo tregon qe vetem ato te cilet i eshte permendur emri jane dakort me kete Fetua, kurse ne Fetuat qe shkruhet Komisioni i Perhershem, do te thote qe te gjithe Dijetaret qe jane ne kete Komision jane te te njejtit mendim.

................... ................... ................... ................... ................... ................... .............


Marrur Nga:
Fetaua Lexhnetil Da`imeh Lil Buhuthil I`lmije Uel Ifta. Nr: 7351.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#54 ne: 21-09-2005, 07:50:02

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (45)


A është e lejueshme për atë që agjëron të puthë gruan e tij dhe të luajë me të në krevat gjatë ditëve të Ramazanit ?


Pergjigje:


Po, është e lejueshme për atë që agjëron të puthë gruan e tij dhe të luajë me të gjatë ditëve të Ramazanit.
Mirëpo, nëse ai sekreton farë (spermë), atëherë agjërimi i tij anulohet. Nëse kjo ndodh gjatë ditëve të Ramazanit, është e detyrueshme që ai të përmbahet (nga të gjitha ato gjëra që anulojnë agjërimin) për pjesën e mbetur të ditës dhe është e detyrueshme që ai ta kompenzojë agjërimin për atë ditë.
Nëse kjo ndodh në ditët tjera veç Ramazanit, atëherë agjërimi i tij anulohet por s'është e detyrueshme që ai të përmbahet. Mirëpo, nëse agjërimi i tij është ç`farë ka qenë e detyrueshme për të, atëherë është e detyrueshme që ai ta kompenzojë atë ditë.
Nëse agjërimi ka qenë vullnetar (nafileh), atëherë nuk kërkohet që ai ta kompenzojë atë.


Marrur Nga:
Fetaua Ibni Uthejmin, vëllimi 2, faqe 454, Fetaua nr.383.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#55 ne: 21-09-2005, 07:57:23

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Imam Shejkh Muhammed Ibn Ibrahim Alu Shejkh (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (46)


Një njeri i vjen gruas së tij gjatë ditës së Ramazanit pa pasur kontakt lëkure me të, pastaj ai ejakulon spermën, Duam ta dimë ç`farë është vendimi për të ?


Pergjigje:


Ju informojmë se agjërimi juaj është anuluar dhe është e detyrueshme ta kompenzosh atë dhe nuk ka shlyerje për të bërë meqë kjo është e veçantë vetëm për marrëdhëniet seksuale.


Marrur Nga:
Fetaua Ue Resail Li Semahatush Shejkh Muhammed Ibn Ibrahim Alush Shejkh, vëllimi 4, faqe 190-191.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.  

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#56 ne: 21-09-2005, 08:04:10

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (47)


Nëse ai që po agjëron përjeton ëndërra (të lagështa) gjatë ditëve të Ramazanit, a e anulon kjo agjërimin e tij apo jo, dhe a duhet ai të bëjë gusl ?


Pergjigje:


Nëse personi që po agjëron përjeton ëndërr (të lagësht) gjatë ditëve të Ramazanit, atëherë agjërimi i tij është i shëndoshë dhe nuk ndikohet nga ëndërra (e lagësht), ngaqë ai nuk e ka bërë këtë qëllimisht.
Mirëpo, është e detyrueshme për të të bëjë gusl për ta falur namazin. Të bëhet gusli menjëherë është më mirë, por kjo s'është e detyrueshme.
 
Dhe All-llahu s.u.t. e di më së miri.


Marrur nga:
El Munteka Min Fetauash Shejkh Salih Ibn Feuzan, vëllimi 3, faqe 162.
 


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#57 ne: 21-09-2005, 08:13:33

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/i][/b][/color]Pyetja: Nr: (48)


A i lejohet gruas me menstruacione dhe gjakëderdhje të paslindjes të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan ?


Pergjigje:


Po, ajo mund të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan, mirëpo është më mirë nësë kjo bëhet pa e parë të tjerët, veçanërisht nëse ata kanë fëmijë në shtëpi, se atëherë kjo do të shkaktonte probleme për ta (për të shpjeguar gjendje e atyre grave).


Marrur nga:
Fetaua Muhimmeh Li-Nisail Umeh, faqe 66.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

 • Postime: 610
Muslimanja
#58 ne: 21-09-2005, 08:37:53
Selam!
Ke metode te bezdisshme ne perdorimin e ngjyrave dhe te fonteve.


Sahere qe kam dashur te lexoj ndonje gje, nuk kam arritur dot se stili i shkrimeve me ka shkaktuar dhembje koke. E merre me mend cfare do t'i shkaktoje ndonjerit qe nuk ka vullnet fare te mesoj dicka per fe...!

 • Postime: 48
Zambak
#59 ne: 22-09-2005, 06:33:39
Etheristi na ka nje vullnet per tu pasur zili, por sjell ca gjera qe nuk i hyne ne pune askujt.
Jepi etheris Vellai pushka top tu befte, se fundja spo te ve njeri veshin ne keto traplleqe qe sjell.
Mjere ai qe nuk merr vesh nga feja dua te them une.
Selom edhe per Wehabistet e tjere.

 • Postime: 3003
 • Gjinia: Mashkull
Bekimi
#60 ne: 22-09-2005, 06:39:22
Zambak, te keshilloj te kesh nje cik kujdes, dhe mos shkruaj fjale qe skane te bejne me moralin Islamik. Mos harro se ketu je te tema qe ka te beje me fene tone, keshtu qe fjalori duhet te jete i paster dhe i denje.

Dhe, shpresoj se paragjykimet ti lesh menjane, ose ne fund te fundit, ti mbash per vehte pa i shfaqur.

Selom per te gjithe muslimanet.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#61 ne: 22-09-2005, 06:50:12
Etheristi na ka nje vullnet per tu pasur zili, por sjell ca gjera qe nuk i hyne ne pune askujt.
Jepi etheris Vellai pushka top tu befte, se fundja spo te ve njeri veshin ne keto traplleqe qe sjell.
Mjere ai qe nuk merr vesh nga feja dua te them une.
Selom edhe per Wehabistet e tjere.


Selamu Alejkum.

Zambak dhe ty all-llahu s.u.t. ta shtofte vullnetin, sespe pa te nuk mund te arrije njeriu asnje gje.
Ndoshta vella nuk te hyjne ne pune ty, porse te tjereve i Hune ne Pune, apo ti i perfaqeson te gjithe ketu ne Forum.
Ato (Traplleqe) qe ti pretendon, jane prej Fese, dhe kjo tregon qe ti je njeri prej atyre te Mjereve qe nuk mer vesh nga Kjo fe.

Sa per Vehabistat, jane edhe ato Musliman vella dhe nuk Jane Kafira.

All-llahu s.u.t. te falte dhe te ruajt.

Selamu Alejkum.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#62 ne: 22-09-2005, 06:54:51
Selam!
Ke metode te bezdisshme ne perdorimin e ngjyrave dhe te fonteve.


Sahere qe kam dashur te lexoj ndonje gje, nuk kam arritur dot se stili i shkrimeve me ka shkaktuar dhembje koke. E merre me mend cfare do t'i shkaktoje ndonjerit qe nuk ka vullnet fare te mesoj dicka per fe...!

Alejkum Selam Ue Rahmetull-llahi Ue Berakatuhu.

Kosovarja
All-llahu s.u.t. ta shperblefte per keshillen, porse probmeli qendron se me i derguar mesazhet, Bardh e Zi, me duken kote fare, keshtu qe ti c`fare na keshillon ne lidhje me ngjyrat ?

Selamu Alejkum.

 • Postime: 48
Zambak
#63 ne: 22-09-2005, 07:05:49
me fal qe po merrem serish me ty ethero, por mendoj se keto shkrime e kane vendin tek koshi i posteve kaq.

Nuk po lodhem me te te te rris vlerat kot se nuk ja vlen...

Sa per wehabistat nuk i beri kush qafire por jane i cike te goditur...

 • Postime: 48
Zambak
#64 ne: 22-09-2005, 07:08:37
Zambak, te keshilloj te kesh nje cik kujdes, dhe mos shkruaj fjale qe skane te bejne me moralin Islamik. Mos harro se ketu je te tema qe ka te beje me fene tone, keshtu qe fjalori duhet te jete i paster dhe i denje.

Dhe, shpresoj se paragjykimet ti lesh menjane, ose ne fund te fundit, ti mbash per vehte pa i shfaqur.

Selom per te gjithe muslimanet.

Allahu te shperblefte per keshillen por po ta kuptosh pjesa derrmuese e kesaj teme eshte e ngritur ne paragjykime, ku autori i saj, ja ben gjej libra e perkthe, pa e marre vesh as vete ca po ben.
lexoje i cik mire.
Selom alejkum.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#65 ne: 22-09-2005, 07:36:00

Selamu Alejkum.

Nuk ka problem Zambak, qe po meresh me mua.

Porse Khajer Insha`all-llahu Tea`ala.

All-llahu s.u.t. e shperblen njeriun sepas Nijetit, nese Nijeti im eshte i Paster, dhe ato qe sjedh une nuk jane te Dobishme, prap All-llahu s.u.t. do te me shperblej per Mundin, porse Vaj Hallit per ato te cilet e kan nijetin me shkaktu Fitne ne mesin e Muslimaneve, dhe i Fusin Hundet sa andej e sa kendej, pa Kuptuar ndonje gje nga Ajo qe thojne dhe Pretendojn.

Dhe nese ti nuk perfiton prej tyre, mos hy me i Lexu, sespe ka te tjere qe po perfitojne.

Kurse sa per Replikat mundesh me perdor Privatin.

Khajer Insha`all-llah.

Selamu Alejkum.

 • Postime: 48
Zambak
#66 ne: 22-09-2005, 08:59:09
Nijeti i pastert nuk e arsyeton gabimin ethero... je edhe teolog gjoja :P

Sa per mua nijetin e le ne dore te Allahut.
Une nuki merrem me gjera pas shpine ti plas ne sy te tera.
Selom se mu be vone.

 • Postime: 3003
 • Gjinia: Mashkull
Bekimi
#67 ne: 22-09-2005, 11:45:40
Zambak, ketu mendoj se Etheristi ka te drejte.

Nese nijeti eshte "i paster", pra per hir te fitimit te kenaqesise se Allahut, atehere ai shperblehet.

Dhe, nese vepra nuk eshte si duhet, ajo nuk pranohet, por "nijeti", pra "qellimi" nese eshte i paster, atehere Zoti e pranon.


Lexo pak ne lidhje me leshimet apo gabimet e Imam Neveiut qe beri ne lidhje me Atributet e Allahut Subhanehu Ue Teala. Dhe shif se cfare mendimi dhe cfare urtesie perdori Imam Ibn Tejmije ne lidhje me kete gje.

Gjithsesi, nuk je i detyruar te marresh postimet e Etheristit si te verteta nese deshiron, pasi njeriu eshte i lire ne zgjedhjet e tij.


Kthjellohu pak, te lutem.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#68 ne: 23-09-2005, 02:53:35

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (49)


A është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh gjatë ditës ?


Pergjigje:


Është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh, duke qenë i kujdesshëm që asgjë nga solucioni të mos gëlltitet.
Është e rekomandueshme që ai të pastrojë gojën e tij me misuak dhe tjetër veç kësaj nga ajo që nuk mbërrin fytin, mu ashtu siç nuk duhet tepruar ndërsa bën gargarë me ujin në gojë gjatë abdesit.


Marrur nga:
El Munteka Min Fetauash Shejkh Salih Ibn Feuzan, vëllimi 3, faqe 158.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#69 ne: 23-09-2005, 04:14:01

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Abdul Aziz Ibn Abdullah Bin Baz (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (50)


ç`farë është vendimi për atë që vjell gjatë agjërimit, a duhet ai ta kompenzojë agjërimin e tij apo jo ?


Pergjigje:


Vendimi për të është se ai s'duhet ta kompenzojë atë. Përsa i përket atij që vjell qëllimisht, atëherë ai duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, siç ka thënë Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem):
Ai që vjell s'duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, dhe ai që qëllimisht vjell duhet ta kompenzojë atë.
Tra: Imam Ahmed, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxheh.


Marrur Nga:
Fetaua Ibnul Baz, vëllimi 2, faqe 481, Fetaua nr.424.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#70 ne: 23-09-2005, 04:26:05

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari Salih El-Feuzan (hafidhahull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (51)


Unë vendosa parfum para namazit të Drekës në Ramazan dhe kur hyra në xhami, imami më qortoi dhe më tha që agjërimi im më është anuluar dhe po ashtu edhe agjërimi i gjithë atyre që nuhatën aromën, ngaqë është tepër i fortë. Sa është e qëndrueshme kjo ?


Pergjigje:


Nuk prish punë nëse vendoset parfumi ndërsa agjërohet dhe kjo nuk ndikon në namazin, përveç nëse parfumi është nga baza e temjanit dhe personi qëllimisht e nuhat atë. Kjo ngaqë tymi nga temjani hyn në hundë dhe aktivizon trurin dhe në këtë mënyrë ndikon në agjërimin.
Përsa i përket parfumeve, nuk prish punë për atë që është duke agjëruar t'i përdorë ato. S'është e lejueshme për këtë imam të japë fetua pa njohuri të nevojshme.


Marrur nga:
Fetaua Libni Feuzan, vëllimi 1, Fetuaja nr.151.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#71 ne: 24-09-2005, 16:09:59

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Dijetari i Shekullit Ebu Abdurahman Muhammed Nasirud-din El-Albani (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (52)


A konsiderohet kundërshtim i Sunetit falja e njëzet rekateve për terauije ?


Pergjigje:


Nëse ne falim njëzet rekate për terauije, atëherë kjo konsiderohet si kundërshtim ndaj Sunetit. Kjo ngaqë ne e dimë se Suneti s'është kështu. Përsa i përket atij që thotë se terauije është njëzet rekate, atëherë ne i themi atij se keni kundërshtuar Sunetin.


Marrur nga:
Fetaua Li Shejkhil Albani, vëllimi 3, faqe, 278.


DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#72 ne: 24-09-2005, 16:37:24

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (53)


Disa imamë në xhami në Ramazan, e zgjasin Namazin e tyre dhe disa e shkurtojnë atë.
Pra cila është më e sakta ?


Pergjigje:


Ajo që është më e sakta, është që ajo të mos zgjatet e as të mos jetë e shkurtër.
Zgjatja e cila është e vështitë për njerëzit është e ndaluar.

Kur lajmi i mbërriti të dërguarit të All-llahut (salall-llahu aljhi ue ala alihi ue sel-lem) se Muadh Ibn Xhebel (radiall-llahu anhu) zgjaste namazin e tij kur ai falej me xhemat, Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) u hidhërua aq shumë, saqë kurrë s'kishte qenë hidhëruar në këshillim ngjashëm me këtë herë.

Dhe ai i tha Muadhit (radiall-llahu anhu):
A mos je njeri magjepsës, o Muadh ?
 
Pra, ajo që është e përshtatshme është të shkurtohet (Namazi) në atë që është transmemtuar nga Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem), apo të shtohet ngase padyshim që zgjatja është e vështirë për njerëzit meqë ajo i rraskapitë ata, posaçërisht të dobëtit midis tyre.
Midis njerëzve janë ata rreth tij që s'duan të largohen deri para imamit, kështu që bëhet vështirë për ta që të mbeten prapa imamit.

Këshilla ime për vëllezërit e mi imamë është (të balancojnë) të jenë mes asaj që është e gjatë dhe asaj që është e shkurtër. Mu siç është e përshtatshme që nganjëherë të lihen ato lutjet në mënyrë që të mos mendohet nga masa e përgjithshme se lutja është detyrë.Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabud Daueh, vëllimi 1, faqe 198-199.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.


 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#73 ne: 24-09-2005, 16:47:15

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.
Eshte pyetur Shejkhul Islam Ahmed Ibn Tejmijje (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (54)


Përsa u përket dhjetë ditëve (të para) të Dhul-Hixhxhes dhe dhjetë netëve (dhe ditëve të fundit) të Ramazanit, cilat nga këto kanë epërsi më të madhe ?


Pergjigje:


Dhjetë ditët (e para) të Dhul-Hixhxhes kanë epërsi më të lartë sesa dhjetë ditët (e fundit) të Ramazanit dhe dhjetë netët e fundit të Ramazanit kanë epërsi më të madhe sesa dhjetë netët (e para) të Dhul-Hixhxhes.

Përsa u përket dhjetë netëve (të fundit) të Ramazanit, atëherë atjo janë netë aktiviteti (adhurimi), të cilat Profeti (salall-llahu alejhi ue ala alihi ue sel-lem) i kalonte zgjuar (duke adhuruar).

Dhe, midis tyre është Lejletul-Kadr, e cila është më e mirë se një mijë muaj. Kështu që kushdo që përgjigjet me tjetër shpjegim veç këtij, s'është e mundshme që ai të ketë sjellur dëshminë e duhur.Marrur Nga:
Mexhmuatul Fetaua, vëllimi 25, faqe 287.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.

Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 • Postime: 366
 • Gjinia: Mashkull
Etheristi
#74 ne: 24-09-2005, 16:57:47

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUHU.  

Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon All-llahu s'ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s'ka te adhuruar tjetër përveç All-llahut , i Cili është Një dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij.
"O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!" (Ali Imran: 102)
"O ju njerëz! Keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje dhe nga ajo krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Dhe keni frikë All-llahun që me emrin e Tij përbetoheni, ruajeni farefisin, se All-llahu është Mbikqyrës mbi ju." (En-Nisa:1)
"O ju besimtarë, keni frikë All-llahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai (All-llahu) ju mundëson të bëni vepra të mira, jua shlyen mëkatet e juaja,e kush respekton All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, ka shpëtuar me një shpëtim të madh." (El-Ahzab:70:71)
Thënia më e vërtetë është thënia e All-llahut, kurse udhëzimi më i mirë - udhëzimi i Muhammedit sal-lall-llahu 'alejhi ue ala alihi ue sel-lem.
Veprat më të këqia janë ato të shpikurat, ç`do shpikje është bid'at dhe ç`do bid'at është lajthitje, e ç`do lajthitje të çon në zjarr.

Eshte pyetur Dijetari Eminent Muhammed Ibn Salih El-Uthejmin (rahimehull-llah).
[/b][/color]Pyetja: Nr: (55)


Dëshirojmë të dimë ç`farë mendohet me Itikaf ?


Pergjigje:


Itikafi është që personi të mbyllet në xhami si shenjë bindjeje ndaj All-llahut s.u.t, në mënyrë që ta ndajë veten nga njerëzit dhe të lirohet (nga punët e përditshme) për t'u përpjekur në adhurim të All-llahut s.u.t.

Kjo mund të zëj vend në cilëndo xhami, qoftë ajo në të cilën njerëzit mblidhen për namaz të xhumas apo jo.
Mirëpo, është më mirë (të bëhet Itikaf) në xhaminë ku njerëzit mblidhen për namaz të xhumas, në mënyrë që ai i cili po bën Itikaf mos të detyrohet ta lë xhaminë për të shkuar në një tjetër xhami për namazin e xhumasë.


Marrur Nga:
Fik`hul Ibadat, faqe 208.DHE DUAJA JONE E FUNDIT ESHTE:

FALENDERIMI I TAKON ALL-LLAHUT S.U.T. ZOTIT TE BOTRAVE.

ME SINQERITET DHE DASHURI DHE RESPEKT NGA VELLAI JUAJ NE ISLAM
ABDULLAH EBU ABDULLAH.
 
Kurse per c`do sugjerim mund te me shkruani ne adresen time te hotmailit. etheristi@hotmail.com

ES-SELAMU ALEJKUM UE RAHMETULL-LLAHI UE BERAKATUH.

 

Disa pyetje per faktorin nderkombetar

Nisur nga M A XRubrika Aktualiteti

Postimi i fundit 25-05-2020, 21:46:29
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per Ekonomine

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:14:09
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Fizike

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:42:08
nga M A X
Pyetje-Pergjigje ne Biologji

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:43:44
nga M A X
Pyetje-Pergjigje per te Drejten Civile

Nisur nga InfoZRubrika Pyetper

Postimi i fundit 23-04-2020, 20:52:45
nga M A X