Profile of gene


Permbledhja

gene
Zërist
Send PM
Offline Offline
Posts:   22 (0.003 per day)
Personal Text:   Verdana
Data e regjistrimit:   24-04-2004, 23:29:56
Last Active:   17-06-2010, 19:04:30

Messages - gene

1
Organizata Joqeveritare / : cfare eshte www.progresi.org
« ne: 17-11-2004, 23:33:25 »
interesante

2
Organizata Joqeveritare / : Roli i OJQ-ve ne Shqiperi!
« ne: 15-10-2004, 10:01:49 »
me lejoni te jem pak skeptik mbi gjykimin e shqipetareve per ata qe nuk bejne pune krahu. Ne shoqerine shqipetare puna intelektuale shpesh here (teper shpesh ne fakt) shihet si pa asnje vlere e paga e saj quhet vjedhje apo shperdorim fondesh.

Nuk po them se ojq ne shqiperi jane me vlera por vetem qe nuk mendoj se jane edhe pa vlera (qofte edhe per eksperinecen sociale qe perfitojne anetaret)

Ps. nuk marr pjese e nuk kam donje interes ne ndonje OJQ (dyshim tipik shqipetar ><)


3
Organizata Joqeveritare / : Roli i OJQ-ve ne Shqiperi!
« ne: 13-10-2004, 17:25:50 »
nuk ka pyll pa derra

4
Meta / : "Zeri yt" si organizate joqeveritare?
« ne: 13-10-2004, 17:17:41 »
 <>

une them se ia vlen

5
Organizata Joqeveritare / : cfare eshte www.progresi.org
« ne: 11-09-2004, 11:57:36 »
............

me pelqeu kjo
jashte mase <>
forca redman

6
Kjo teme për te gjetur problemet - VETEM PROBLEMET

Studentet do te kthehen ne trevat e tyre shqiptare?

7
mbase zgjidhje do te jete krijimi i nje klase politike te re (cka po perpiqemi te bejme)

kjo klase politike qe do te linde duhet qe sot te tregoje vlerat e veta pa patur ne dore pushtetin institucional por vetem ate te mendimit e kembenguljes

8
ne fakt nuk na mbetet vetem te shohim nga larg

edhe pse nuk jemi ne shqiperi (shume nga ne) mund te perpiqemi qe shqipetaret te njihen sa me shume me kete problem dhe te krijojne nje ide e nje qendrim te vlefshem

Kjo mund te jete vetem maja e me pas mund te na paraqiten shume situata te tilla

gjithsesi, ne www.paralament.al do te gjeni adresat e te gjithe parlamentareve.
sejcili nga ne mund te shkruaje nje leter e ta dergoje (jo e.mail sepse nuk besoj te kete shume efekt tek ata)

9
" www.Biznesi.com.al " -  02/06/2004
 
â€Å“Mjaft”, moratorium për mbetjet urbane nga BE-ja

 
 
   
Jemi njohur përmes mediave për një projektmarrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe një kompanie të huaj për importimin, riciklimin dhe asgjësimin e mbetjeve të ngurta në territorin e Shqipërisë. Përpos rëndësisë shumë të madhe që ka për opinionin publik shqiptar çështja e ndotjes së mjedisit, nënshkrimi i një marrëveshjeje të tillë pa një analizë të detajuar të përfitimeve dhe efekteve negative që mund të ketë në ekonomi, mjedis, shëndet etj, do të ishte një hap me të vërtetë i dyshimtë.
Sipas informacioneve të publikuara në media rreth projektmarrëveshjes që pritet të nënshkruhet, rreth 39% e këtyre mbeturinave do të hyjnë në territorin shqiptar nga Italia.
Ekziston gjithashtu një kuadër ligjor që detyron autoritetet të mundësojnë pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrjen rreth çështjeve që kanë ndikim në mjedis. Bëhet fjalë për Konventën e Aarhus-it, e cila sanksionon të drejtën e publikut për informacion dhe për pjesëmarrje në vendimmarrje, konventë kjo e ratifikuar nga Shqipëria në tetor të vitit 2000. Ne mendojmë se detyrimet e kësaj konvente për t’i siguruar publikut një pjesëmarrje në vendimmarrje janë shkelur nga autoritetet.
Po ashtu ekziston edhe një kuadër ligjor (ligji bazë për mbrojtjen e mjedisit nr. 8934 dhe ligji për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta nr. 9010) që rregullon administrimin mjedisor të mbetjeve ku përfshihen edhe hapësirat për lejimin e importeve të këtyre mbetjeve ose ndalimin e tyre. Ne mendojmë se ekzistojnë mundësi të shumta interpretimi të këtyre ligjeve, të cilat mund të krijojnë hapësira për shkelje eventuale dhe abuzime.
Ka njëkohësisht paqartësi të mjaftueshme mbi vetë kontratrën, pikat e saj, origjinën dhe konfliktet e interesit midis kompanisë dhe zyrtarëve të ekzekutivit shqiptar.
Për të gjitha këto arsye, lëvizja â€Å“Mjaft” kërkon që procesi i hartimit dhe nënshkrimit të çdo marrëveshjeje që pritet të ketë ndikime të konsiderueshme në mjedis dhe në shëndetin e qytetarëve â€" siç është pa dyshim edhe projektmarrëveshja konkrete â€" të kryhet në kushtet e transparencës maksimale për publikun dhe duke siguruar pjesëmarrjen e tij në marrjen e këtyre vendimeve.
Lëvizja â€Å“Mjaft” është e ndërgjegjshme për jopërsosmërinë e sistemit dhe pamundësinë e zbatimit rigoroz të ligjeve në Shqipëri dhe për këtë arsye u bën thirrje të hapur të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për vendosjen e një moratoriumi ose amendim të kuadrit ligjor përkatës.
 
 

10
Organizata Joqeveritare / : cfare eshte www.progresi.org
« ne: 02-06-2004, 11:16:18 »
projekt statuti

Dispozita te pergjithshme

· Kjo shoqate do te quhet LEVIZJA PER PROGRES
· Selia aktualisht eshte viruale ne adresen www.PROGRESI.ORG
· Qellimi i kesaj organizate eshte nxitja popullit dhe vecanerisht rinise brenda dhe sidomos jashte kufijve te atdheut te jete aktive ne jeten shoqerore dhe politike ne territorin e rrepublikes se shqiperise , te ndihmoje dhe te jete aktive ne zhvillimin e vendit dhe ne marrjen e vendimeve me kryesore ne organet drejtuese te shoqerise shqiptare.

Parimet themeluese

Te gjithe anetaret e kesaj organizate:
· respektojne dhe mbrojne te drejtat themelore te individit
· perkrahin cdo shprehje te tolerances dhe lirise fetare,
· mbrojne dinjitetin e personalitetin njerezor,
· perpiqen per prosperitetin e te gjithe kombit, per paqen, mireqenien, kulturen e solidaritetin shoqeror,
· jane te bindur se drejtesia, paqja, harmonia, dhe bashkepunimi midis individeve dhe kombeve jane nder vlerat me te larta te njerezimit.

Organizimi

Shoqata organizohet si forum i perhershem virtual i ndare ne grupe pune (task force) qe trajtojne te gjithe sektoret e organizimit te jetes ne shoqerine shqiptare.

Cdo grup pune ne pergjithesi
· Krijohet me vendim te grupit koordinues te pergjithshem (GKP) i cili cakton edhe bazat operative, objektivat dhe koordinatoret provizore
· Organizohet dhe zhvillon aktivitetin e vet ne menyre autonome
· Diskuton dhe merr vendime mbi temat e parashtruara nga aneteret e vet dhe nga grupe te tjera.
· Cakton objektivat e veta ne perputhje me objektivat strategjike te organizates te vendosur nga grupi koordinues i pergjithshem (GKP) ne perputhje ne kete statut dhe me ligjet
· Zgjedh nga anetaret e vet â€" me shumice te thjeshte votash ne nje seance te hapur votimi qe zgjat te pakten 72 ore ku te gjithe jane lajmeruar ne adresen e deklaruar (e-mail) â€" nje ose disa koordinatore ( preferohet 1 koordinator cdo 8-10 anetare) te cilet
§ Organizojne grupin e nengrupet eventuale
§ Caktojne rregullat operative te zvillimit te diskutimeve
· Zgjedh â€" me te njejten menyre votimiâ€" nje perfaqesues ne grupin koordinues te pergjithshem(GKP)
· Cdo anetar i organizates mund te beje pjese deri ne dy grupe pune nqs GKP nuk vendos ndryshe

Ne vecanti

Task force HR
· Krijohet automatikisht me lindjen e kesaj organizate
· Administron anetaresimet, perjashtimet dhe vleresimet e anetareve te kesaj organizate me kerkese relativisht te kandidatit ose te grupit te punes ku ben pjese - i cili ka marre vendim per perjashtimin e nje anetari pas propozimit te te pakten 5 anetareve te tjere â€" dhe/ose pas kerkeses se GKP
· Anetaret e cdo grupi jane 5 deri 15 + nengrupet.
· Anetaret zgjidhen nga GKP
· Vendimet merren me shumice absolute votash.
· Kordinohet nga njeri prej anetareve me rotacion cdo 6 muaj
· Nuk emeron perfaqesues ne GKP

Grupi i punes relacionet publike

· Krijohet automatikisht me lindjen e kesaj organizate
· Mbledh, seleksionon, perunon e transmeton informacionet e kerkuara nga grupet e tjere nepermjet GKP, qe kane te bejne (info) me ambientin operativ te organizates
· Mbledh, seleksionon, perpunon e transmeton informasionet e kerkuara nga GKP
· Anetaret jane 5 deri 15.
· Anetaret zgjidhen nga GKP
· Vendimet merren me shumice absolute votash.
· Koordinohet nga njeri prej anetareve i cili perfaqson edhe organizaten ne pergjithesi ne rraportet me shtypin e organe te tjera informative
· Nuk emeron perfaqesues ne GKP

Grupi koordinues i pergjitheshem (GKP)

· Perbehet nga perfaqesuesit e te gjithe grupeve
· Percakton strategjine e zhvillimit te organizates ne pergjithesi qe perben bazen e planifikimit strategjik te cdo grupi.
· Koordinon marredheniet midis grupeve te ndryshme
· Cakton llojin dhe masen e kontributit te detyruar te cdo anetari ne organizate
· Administron burimet financiare te organizates
· Merr vendim per krijimin, menyren e funksionimit fillestar provizor ose shperndarjen e grupeve te punes
· Merr vendim per ankesat e anetareve mbi vendimet e cdo grupi dhe mund ti anulloje ato kur bien ne kundershtim me kete statut apo me ligjet shqipetare.
· Koordinohet nga njeri prej anetareve te tij me rotacion 6 mujor. shkarkohet me shumice absolute e perfaqeson ligjerisht organizaten


Asambleja e pergjithshme

· Merr formen e nje grupi pune te vecante
· Thirret e koordinohet nga GKP - me vullnetin e tij ose me kerkese te 1/5 se anetareve te kesaj organizate
· Merr vendime me shumice te kualifikuar votash â€" mbi 2/3 e te gjithe anetareve ne mbledhjen e pare ose (kur nuk arrihet kjo) me mbi 2/3 e votuesve ne mbledhjen dyte me te njejtin rend dite e mbledhur jo me pare se 15 dite nga perfundimi i te pares pa rezultat-mbi ndryshime ne statut, trupezimin e kesaj organizate ne nje tjeter apo prishjen e kesaj organizate.
· Te gjithe anetaret duhet te lajmerohen â€"ne adresen e deklaruar (e-mail) - dhe kane te drejte te marrin pjese ne mbledhjen e pergjithshme
· Te gjithe anetaret e kesaj organizate kane te drejte vote te barabarte.
· Anetari i shoqates nuk merr pjese ne votim kur ai vete ose bashkeshorti/a, femija, gjinia, a krushqia e tij jane ne konflikt interesash me kete orgnizate mbi nje nga temat e rendit te dites.
Anetaret
te drejtat e detyrat

1) cdo anetar/e ka detyre te kontribuoje ne jeten dhe aksionin politik te organizates me eksperiencen e tij personale dhe aftesite e veta specifike sipas vendimeve te GKP
2) cdo anetar/e ka te drejte te:
· kerkoje dhe te marre informacione mbi jeten e organizates, mbi vendimet e saj, mbi diskutimet e bera ne te gjitha organet dhe mbi alternativat e propozuara.
· Te shprehe dhe te mbeshtese ne cdo strukture te organizates pozicionet e veta ideologjike dhe kulturore.
· Ti njohe organet drejtuese me opinionet dhe sugjerimet e veta
· Te mbeshtese qendrime te ndyshme nga ato te shumices ne organet vendimmarrese
· Te zgjedhe organet drejtuese te organizates.
· Te zgjidhet e te beje pjese ne organet drejtuese te organizates dhe te delegohet ne mbledhjet e cdo niveli
· Te propozoje kandidatura ne listat elektorale,
· Ne rast se vendos te largohet nga organizata (gje qe mund ta beje ne cdo kohe) ka te drejte te spjegoje arsyet e vendimit ne nje mbledhje te deges se organizates ku ben pjese.


Dispozita kalimtare
Per te garantuar ruajtjen e qellimit dhe te objektivave fillestare te themeluesve te kesaj oraganizate, per nje periudhe prej pese vitesh nga data e rregjistrimit ne gjykate:

Anetaret themelues kane te drejte veto ne ndryshimet e ketij statuti
Anetaret themelues jane pjesetare me te drejta te plota ne GKP dhe nuk mund te shkarkohen

11
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=43254

http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=43255

http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=43261

http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=43297

une ju keshilloj te shkarkoni artikujt nga keto link e t'i lexoni per te patur nje ide te qarte rreth ketij problemi

Nese nuk arrini t'i shkarkoni, me dergoni nje mp apo mail sepse i kam shkarkuar tashme (me duket se tek shekulli nuk mund te lexohen me pas nje jave ne arkiv)

13
Ne shtypin shqipetar vazhdon diskutimi mbi projekt marreveshjen e qeverise shqipetare me "albaniabeg ambient" mbi ndertimin e iminati te perpunimit te plehrave ne kashar.
Per tu theksuar se probelmi qendron ne destinimin e 40% te impiantit ne perpunimin e mbeturinave te nga italia e europa

azuka www.shekulli.com.al

ne keto link do gjeni artikujt nga www.shekulli.com.al

http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42522
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42526
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42525
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42524
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42523
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42885
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42884
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42883
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42882
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42881


http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42979
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42978
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42976
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42975
http://www.shekulli.com.al/index.php?page=shownews&newsID=42981www.biznesi.com.al
Mjedisi
Përpunimi i mbetjeve urbane kushton 705 milionë dollarë
http://www.biznesi.com.al/index.php?language=&page=shownews&newsID=24422
 

 
artikuj ne mbrojtje te marreveshjes do te gjeni ne

www.zeripopullit.co m
http://www.zeripopullit.com/arkiva/2002/01/30/Sociale/soc1.htm
http://www.zeripopullit.com/arkiva/2002/01/30/Sociale/soc2.htm

14
Organizata Joqeveritare / cfare eshte www.progresi.org
« ne: 04-05-2004, 13:11:55 »
shpeshhere ne diskutimet tona ne forume te ndryshme te komunitetit virtual(per kete, jo me pak i rendesishem se ai real)  shqipetar  jemi ndiere te kufizuar nga pamundesia per te kthyer mendimet tona te shumta (jo te gjitha te "MIRA") ne dicka me teper se nje ushtrim mendor qe nuk arrin te kaloje pertej fazes per perciptmerise.

shume vete shpesh here kane shprehur nevojen e nje organizimi te ketyre mendimeve tona ne nje lloj strategjie te pergjithshme qe do te na conte ne nje orientim mendor te perbashket dhe me pas ne nje oranizim te mirefillte e, mbase nje dite, ne prezntimin e nje alternative POLITIKE mjaft te vlefshme ne arenen shqipetare.

Faqe: [1]