Postim i ri

×

Postim i ri

Emri:
Email:

Verifikimi:
Flamuri yne ka ngjyre?:

Permbledhje

Postuar nga: Alban
« ne: 12-02-2023, 00:10:02 »

Një kilovat orë (kWh) nuk ka peshë, pasi është një njes matese per energjine dhe jo njesi matese per masën. Kilovat orë përfaqëson një sasi energjie që një burim i energjisë si një bateri, një central elektrik apo një motër i nxjerr në një periudhë kohore të caktuar. Nëse dëshironi të keni një ide për sasinë e energjisë së nevojshme për të nxjerrë një kilovat orë, mund të imagjinojë një shishe me benzinë me masë 1 kilogram që nxjerr një sasi energjie të njëjtë me atë të përfaqësuar nga një kilovat orë. Megjithatë, duhet të theksohet se kilogrami është një unitet masë dhe kilovat orë është një unitet energjie, dhe ato nuk janë të njëjta gjë.