×
Hyrja
Profili

Si vlersohet puna shkencore

Si vlersohet puna shkencore

· 1 · 562

  • Postime: 259
Ministryofmath.info
ne: 24-07-2011, 16:19:38
Si vlersohet puna shkencore
 

Valmir Krasniqi, Instituti për kërkime shkencore ILIRIAS
 
Në shumicen e Universiteteve perendimore, vlersimet e punës shkencore i nënshtrohen kritereve të ndryshme.
Kriteri fundamental është niveli i revistës ku është botuar punimi shkencor.
Si vlersohet niveli i revistave shkencore?
Kriter për vlersimin e nivelit të një reviste shkencore është Impakt faktori.
 
Qësht Impakt faktori?
 
 
Impakt faktori, është një masë e pasqyruar nga numri mesatar i citimeve të artikujve të botuar në revista shkencore dhe shkencave sociale.Impakt faktori është përdorur shpesh si një prov për rëndësinë relative të një punimi në fushën e tij. Revista me impakt faktorë më të lartë konsiderohen të jenë më të rëndësishme se sa ato revista me impakte të ulëta. Impakt faktori është hartuar nga Eugene Garfield, themeluesi i Institutit për Informacionin Shkencore (ISI), tani pjesë e Thomson Reuters. Impakt faktori është llogaritje vjetore për ato revista që janë të futura në Raportet Thomson Reuters Journal Citation.
Impakt faktori i një reviste është numri mesatar i citimëve të marra në letër të botuar në atë revistë gjatë dy viteve të mëparshme. Për shembull, nëse një revistë e ka impakt faktorin 3 në vitin 2008, atëherë punimet shkencore të revistës të botuar në vitin 2006 dhe 2007 kanë marrë 3 citime mesatarisht në vitin 2008.Impakt faktori pë vitin 2008 i një reviste do të llogaritet si më poshtë:
A= numri i terë artikujve të botuar në 2006 dhe 2007nga revista indeksuar gjatë vitit 2008.
B= numri i përgjithshëm i "artikujve citues" të publikuar nga kjo revistë në vitin 2006 dhe 2007.
Impakt faktori 2008= A/B
(Impakt faktori për vitin 2008 për një revistë nuk mund të llogaritet deri sa të gjitha punimet e 2008 janë përpunuar nga agjencia e indeksimit.)
Revistat të reja, të cilat janë të indeksuar nga numri i tyre i parë, do të marrin një impakt faktor pas dy vite pasi të indeksohen, në këtë rast, citimet e vitit të parë dhe numri i artikujve të botuar në vitet para indeksimit janë të njohura me vleren zero./ministryofmath/